Axvallagatan 16
Kommande försäljning

Butiks/Verkstadslokal utmed E20

 • Objekttyp
  Lokal
 • Upplåtelseform
  Friköpt
 • Tomtareal/mark
  8 820 m²
 • Beteckning
  SKARA PAGEN 11
 • Typkod
  325 Hyreshusenhet, lokaler

Mäklare

Ansvarig mäklare Göran Kinnander

Ägare/​Fast. mäklare
Göran Kinnander

Är du intresserad? Hör av dig så berättar jag mer!

Bilder

 • Axvallagatan 16
 • Axvallagatan 16
 • Axvallagatan 16
 • Entré
 • Fasad åt väster
 • Infart
 • Vy från E20
 • Axvallagatan 16

  Axvallagatan 16

 • Axvallagatan 16

  Axvallagatan 16

 • Axvallagatan 16

  Axvallagatan 16

 • Entré

  Entré

 • Fasad åt väster

  Fasad åt väster

 • Infart

  Infart

 • Vy från E20

  Vy från E20

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Del av butik

  Del av butik

 • Personalutrymme

  Personalutrymme

 • Personalutrymme

  Personalutrymme

 • Kontor

  Kontor

 • Konferens

  Konferens

 • Lager, f.d. tvätthall

  Lager, f.d. tvätthall

 • Lager, f.d. verkstad

  Lager, f.d. verkstad

 • Del av f.d. verkstadslokal

  Del av f.d. verkstadslokal

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning SKARA PAGEN 11
Upplåtelseform Friköpt
Län Västra Götaland
Kommun Skara
Ort Skara
Adress Axvallagatan 16
53237 Skara
Tomtbeskrivning

Plan tomt till största delen asfalterad, en mindre del är grusad på bakgården. Kundparkering på framsidan, i övrigt är gården inhägnad med industristaket.

Tomtareal/mark 8820 m² (enligt Lantmäteriet)
Totalareal 8 820 m²
Taxeringsår 2022
Värdeår 1971
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 2 702 000 kr
Taxeringsvärde mark 1 009 000 kr
Summa taxeringsvärde 3 711 000 kr

Värderingsenheter

Värderingsenhet Byggnad
Typ Hyreshuslokal
Belägen i byggnad Huvudbyggnad
Byggår 1961
Taxeringsvärde byggnad 2 702 000 kr
Värdeår 1971
Byggnadsarea 1 683 m²
Saneringsmogen Nej
Typ av yta Hyreshusmark lokaler
Area 8 820 m²
Taxeringsvärde mark 1 009 000 kr/år

Huvudbyggnad

Byggår 1961
Om/​tillbyggnadsår 1999
Värdeår 1971
Taxeringsvärde byggnad 3 852 000 kr
Area 8 820 m²
Byggnad

Byggnaden är f.n. fördelad på en större butikslokal samt flera mindre försäljningslokaler, lager, kontor och personalutrymmen.
Byggnaden har tidigare använts för bilhandel och kvar finns bl.a. tvätthall och portar till f.d. verkstäder. Totalt finns 4 portar, utöver dessa finns det även några överbyggda portar i den östra fasaden.

Byggnaden håller genomgående en normal till god standard.

Teknisk beskrivning

Byggnaden är uppförd på betongplatta med en mindre källardel. Betongstomme. Plåt med inslag av Cederträ på fasader. Papp på yttertak, varav ca 1/3 nyligen omlagt. Isolerglas fönster.

Uppvärmning, kylning, ventilation

Fjärrvärme.
Mekanisk ventilation med återvinning.

Vatten & avloppstyp

Kommunalt

Driftkostnad

Vatten & avlopp 7 722 kr/år
Uppvärmning 75 525 kr/år
Summa driftkostnad 83 247 kr/år
Beskrivning av kostnader

Driftskostnader enligt säljarens uppgifter. Tillkommer el för verksamheten, renhållning, fastighetsskötsel samt underhåll.

Fastighetsskatt/-avgift 37 110 kr/år

Samfällighet, servitut etc.

Information

Nyttjanderätt, Last
3, 1997-09-26

Ledningsratt vatten och avlopp, Last
1495-491 - 1, 2011-02-17

Ledningsratt tele, Last
1495-580 - 1, 2013-06-07
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Planer och bestämmelser

Korsningen E3-Axvallagatan Mm, Detaljplan (Beslutsdatum: 19910422)

Rättigheter last

Ledningsrätt: Allmänna vatten-, spill-och dagvattenledningar med tillbehör - Vatten och avlopp

Rättigheter last

Ledningsrätt: Tele

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt BENSINANLÄGGNING

Inteckningar

Inteckningar 6
Totalt belopp 9 100 000 kr

Övrigt

Budgivning Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer.

Karta