Låt husdrömmen få liv med en tomt i bästa solläge

  • Typ
    Tomt
  • Tomtareal/mark
    1 594 m²
  • Pris
    440 000 kr Utgångspris Lånelöfte

Tillfälle att förvärva en väl tilltagen byggbar tomt för fritids- eller permanentboende i Västanvik med gångavstånd till både bad- och båtplatser. Total tomtyta 1 443 kvm. En femtedel av tomtytan får bebyggas vilket ger ca 290 kvm byggbar mark.

Huvudbyggnad får uppföras till högst 8,0 meter i totalhöjd. Komplementbyggnader får uppföras till högst 4,5 meter i totalhöjd.
Byggnader får vara en huvudbyggnad samt högst två komplementbyggnader om max 40 kvm.

Anslutning till V/A, fiber och el finns vid tomtgräns.

Mäklare

Ansvarig mäklare Stephane Rydfors

Fastighetsmäklare
Stephane Rydfors

Är du intresserad av bostaden? Hör av dig så berättar jag mer!

Vill du veta vad din bostad är värd? Boka tid för en fri värdering!

Bilder

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning MOTALA VÄSTANVIK 2:380
Län Östergötland
Kommun Motala
Ort Motala
Område Västanvik
Adress Stordalsvägen 380
59197 Motala
Vatten Färskvatten via Västanviks Samfällighetsförening
Avlopp Avlopp via Västanviks Samfällighetsförening.
Tomtbeskrivning

I Västanvik finns inte mindre än fem hamnar med bryggor och båtplatser som du kan förtöja din båt. Den största av hamnarna är Hämtningsviken med sina 150 platser. Här finns möjlighet att delta i kräftfiske om man har det intresset.


Västanviks samfällighet är en välskött förening med massor av aktiviteter för sina medlemmar, Måndagsklubben för att nämna någon. Där träffas man för att genomföra olika projekt som byggnation av bryggor, bord och andra föremål.

Vatten, avlopp, elanslutning och fiber finns att tillgå från tomtgränsen och i samfällighetsavgiften ingår avgiften för vägar, vatten, hamnar och badvatten.
Jag skulle verkligen rekommendera att gå in och läsa på samfällighetens hemsida, http://www.vestanvik.se/

Varmt välkommen att höra av dig om du skulle ha några frågor!

Tomtareal/mark 1594 m² (enligt Lantmäteriet)
Totalareal 1 594 m²
Taxeringskod 210
Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsår 2021
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 0 kr
Taxeringsvärde mark 199 000 kr
Summa taxeringsvärde 199 000 kr
Pris 440 000 kr (Utgångspris)

Driftkostnad

Beskrivning av kostnader

Samfällighetsavgift är f.n. 5 400 kr /år för tomt och fritidsboende. En åretruntbostad innehar 2 andelar och betalar således 5 400 kr x 2/år i avgift.

Summa driftkostnad 5 400 kr/år
Samfällighet 5 400 kr/år

Samfällighet, servitut etc.

Planer och bestämmelser

Västanvik nr 2, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 1967-04-06, Senast ändrad: 2008-04-01)

Planer och bestämmelser

Västanviks fritidshusområde, Ändring av detaljplan (Beslutsdatum: 2008-01-24, Registreringsdatum: 2008-03-27, Senast ändrad: 2008-04-02)

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Vättern östergötland, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2017-12-18, Registreringsdatum: 2014-10-03, Senast ändrad: 2022-10-06)

Gemensamhetsanläggning

MOTALA VÄSTANVIK GA:1
fnr_050027955, 2012-12-04 Avser vägar samt vänd- och
parkeringsplatser.

MOTALA VÄSTANVIK GA:2 fnr_050027956,
2012-12-04 Avser vattenförsörjningsanläggninng, avloppsvattenanläggning,
hamnområden, bryggor, bollplan, grönområden och övrig mark.

Rättigheter last

Avtalsservitut: VILLA MM - SE BESKRIVNING

Inteckningar

Inteckningar 1
Totalt belopp 27 500 kr

Karta

Områdesbeskrivning

Västanvik

Västanvik är ett naturskönt område där alla fastigheter ligger nära Vättern, med
tillgång till bad och fiske. Området består f.n. av 421 fastigheter, varav ca.
en fjärdedel för permanentboende. Området administreras av en
samfällighetsförening, som ansvarar för vägar, vatten och avlopp, hamnar och
badplatser. Till området hör en hel del skog med utmärkta strövområden och
stigar. Föreningen har också strandrätt i sjön med bl.a. kräftfiske. Det finns 5
hamnar med bryggor och båtplatser. Båtplatserna ingår inte i fastigheten utan
behandlas för sig med separata avgifter och kö. Närmsta mataffär med bra utbud
finns i Nykyrka.