Fantastiska tomter i Västra Lövberg!

Nytt attraktivt område med 15 st tomter i ett underbart läge i Västra Lövberg! Från området kommer man att få en härlig utsikt över fjällen och Kultsjön. Tomterna är under avstyckning och det väntas bli klart under sommaren. Direkt anslutning till skoterled!
Gör er intresseanmälan här på vår hemsida!

Mäklare

Ansvarig mäklare Sune Rehnman

Fastighetsmäklare | Fjällbostäder & Kommersiella fastigheter
Sune Rehnman

Är du intresserad av bostaden? Hör av dig så berättar jag mer!

Vill du veta vad din bostad är värd? Boka tid för en fri värdering!

Bilder

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning del av LÖVBERG S:4
Län Västerbotten
Kommun Vilhelmina
Ort Vilhelmina
Område Klimpfjäll
Adress Västra Lövberg
91299 Vilhelmina
Vatten Gemensamt vatten
Avlopp Eget avlopp
Byggrätt, anslutningar mm

Detaljplanen för området finns som en bifogad fil på denna hemsida.
I den kan man läsa följande:

Planförslaget möjliggör avstyckning av 17 nya Bostadsfastigheter [B] för fritidshusbebyggelse, 1800–2000 m2 stora. Största BYA
(byggnadsarea) regleras till 15% per fastighetarea [e], vilket i praktiken innebär att cirka 270–300 m2 får bebyggas beroende av
storlek på bostadsfastighet.

Vattenfall AB har hand om distributionen av el till området.
Bredbandsledningar finns i tomtgräns för alla tillkommande bostadsfastigheter söder om väg 1067.

Hushållsavfall sker via kärlhämtning med vägning vid varje fastighet. Det är möjligt att anordna en gemensam samordning för sopor
inom planområdet där marken är kryssmarkerad på plankartan och markeras med [g1].

Med hänsyn till potentiella föroreningskällor är vattenfrågan idag löst lokalt med gemensamhetsanläggning för vattentäkt norr om
väg 1067 med gemensam brunn. De tomter som idag marknadsförs har pris enligt följande:

Tomt 1: Fastighetsbeteckning 1:113 Area 2 030 kvm,
pris 430 000 kr

Tomt 2: Fastighetsbeteckning 1:112 Area 2 100 kvm,
pris 430 000 kr

Tomt 3: Fastighetsbeteckning 1:111 Area 1 953 kvm,
pris 430 000 kr

Tomt 4: Fastighetsbeteckning 1:110 Area 1 812 kvm,
pris 430 000 kr

Tomt 5: Fastighetsbeteckning 1:118 Area 2 100 kvm,
pris 470 000 kr

Tomt 6: Såld!

Tomt 7: Såld!

Tomt 8: Fastighetsbeteckning 1:115 Area 1 838 kvm,
pris 470 000 kr

Tomt 9: Fastighetsbeteckning 1:114 Area 1 818 kvm,
pris 470 000 kr

Tomt 10: Såld!

Tomt 11: Såld!

Tomt 12: Såld!

Tomt 13: Såld!

Tomt 14: Såld!

Tomt 15: Såld!

Tomtbeskrivning

Nu finns det möjlighet att köpa tomter i ett nytt område i Västra Lövberg. Tomterna avstyckas från fastigheten Lövberg S:4,
tomterna kommer att få sin egen fastighetsbeteckning under sommaren. Tomterna är numrerade på en plankarta.

Tomterna ligger i ett sydligt läge ned mot Kultsjön och kommer placeras i tre nivåer. Från området tomter kommer man att ha en fin
utsikt mot fjällkedjan på södra sidan av Kultsjön.

Respektive tomt kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning för vatten och väg.

Eget avlopp skapas av respektive fastighetsägare.

El och bredband finns framdraget till tomtgräns, anslutningsavgift för respektive tillkommer.

Respektive tomtägare har rätt att gallra på sin egen mark. Samt på stamfastighetens mark gallra för att hålla sikt mot Kultsjön,
men det skall ske i samråd med stamfastighetens representanter.

Taxeringskod 210
Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärdet är Uppskattat
Taxeringsvärdes­beskrivning

Respektive tomt har inget taxeringsvärde för närvarande.

Pris 430 000 kr (till 520 000 kr)

Karta