Annonsen avser Tomt1

Stor tomt med lantlig belägenhet!

  • Typ
    Tomt
  • Tomtareal/mark
    2 000 m²
  • Pris
    395 000 kr eller högstbjudande Lånelöfte

Strax utanför Trollhättan, närmare bestämt 8 km söder om centrum, finns nu chansen att köpa tomt om ca 2 000 kvm med klart förhandsbesked. Går du i en dröm om att en gång i framtiden hitta en plats att bygga ditt egna hus, lantligt, men inte för långt ifrån Trollhättan är detta ett tillfälle. Beläget med vackra omgivningar intill Lindveden. Skylten mot Hökemossen leder oss ändra fram till ett ostört och rofyllt läge! Plan och överskådlig tomtyta för att kunna uppskatta bebyggelsens omfattning.

Välkomna!

Mäklare

Ansvarig mäklare Sofia Arvidsson

Fastighetsmäklare/​Franchisetagare
Sofia Arvidsson

Extra kontaktperson Helena Nyman Hjern

Fastighetsmäklare
Helena Nyman Hjern

Är du intresserad av bostaden? Hör av dig så berättar jag mer!

Vill du veta vad din bostad är värd? Boka tid för en fri värdering!

Bilder

  • Annonsen avser Tomt1

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning Del av GÄRDHEMSBY 3:4
Län Västra Götaland
Kommun Trollhättan
Ort Trollhättan
Område Hökemossen
Adress Tomt Hökemossen
46198 Trollhättan
Vatten Finns ej. Ny ägare får ombesörja enskilt vatten.
Avlopp Finns ej. Ny ägare får ombesörja enskilt enskilt avlopp.
Tomtbeskrivning

Annonsen avser Tomt 1, framgår på första bilden, som ligger intill grusvägen.

Tomten kommer avstyckas i samband med försäljning och har ännu ingen exakt storlek. Vid ungefärlig mätning anges 2 000 kvm av
ägaren.  På bild görs det tydligt hur de tilltänkta gränserna planeras att bli. I köpekontraktet görs det tydligt att viss avvikelse bör
beaktas, då verklig storlek först kan fastställas när avstyckningen vunnit laga kraft. Då får även fastigheten en egen
fastighetsbeteckning. 

Fastigheten försäljs utan vatten och avlopp. 
Tillkommer gör även kostnaden för framdragning av el och önskad fiber. 

Vägen som kommer anläggas som infartsväg bekostas av köparen och justeras mellan blivande tomtägare separat, med anledning vad som
är lämpligt i samråd med lantmäteriet. 
Den nya fastighetsägaren kommer även bli del i den/de vägförening/ar som tar oss fram till Hökemossen och utstakade tomter. 

Tomterna är uppmarkerade med band vid tilltänkta gränser och är även ut markerade med till salu skyltar.  

Ägaren står avstyckningskostnaden

Tomtareal/mark 2000 m² (enligt Enligt säljarens information)
Totalareal 2 000 m²
Taxeringskod 210
Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärdet är Ej fastställt
Taxeringsvärdes­beskrivning

Fastigheten saknar taxeringsvärde och typkod då den inte är avstyckad än.

Idag är stamfastigheten, Gärdhemsby 3:4, en BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120) (120). Observera att fastigheten kan få en annan typkod efter avstyckningen.
Byggnad, totalt värde: 1 208 000 kr (varav ekonomibyggnader 208 000 kr).
Mark, totalt värde: 1 313 000 kr (varav åkermark 819 000 kr, varav skogsmark 94 000 kr).
Summavärde: 2 521 000 kr
Taxeringsår: 2020
Byggår: 1929
Värdeår: 1929

Pris 395 000 kr (eller högstbjudande)
Försäljningssätt

I samband med köp kommer avstyckning ske, att avstyckningen vinner lagakraft är en förutsättning för överlåtelsen. Säljaren betalar avstyckningskostnaden.

Driftkostnad

Beskrivning av kostnader

Fastigheten har idag inga driftskostnader.
När fastigheten avstyckas betalas fastighetsskatt om 1% av taxeringsvärdet av tomten.
Tillkommer gör kostnader för de anslutningar man gör så som vägar/fiber/el och drift för renhållning/vatten och avlopp.

Fastighetsskatt/-avgift 0 kr/år

Samfällighet, servitut etc.

Information

Vid avstyckningen kommer lantmäteriet avgöra vila belastningar/förmåner fastigheten kommer ha.
Med tanke på vägar och andelstal m.m.
Den nya fastighetsägaren får stå de anslutningsavgifter som tillkommer för el/fiber och upprättande av VA. Vid ev grävning i vägen för detta ska Linvedens Samfällighetsförenings godkänna utförandet och intrångsersättning ska utgå till vägföreningen. Markägaren behöver även "köpa" sig in i föreningens ekonomi med tomtens andel som grund då föreningen har sparade medel för framtida omkostnader. Mer info från vägföreningen finns hos mäklaren.

Karta

Områdesbeskrivning

Hökemossen

Vägbeskrivning

Sväng av E:45 mot Sjuntorp. Efter ca 1,5 km tag höger vid skylten Hökemossen. Håll vänster vid första vägskälet, efter ca 2,5 km nås tomten på vänster sida efter ett skogsområde. Tomterna kännetecknas av nuvarande granplantering.