Välkommen till en naturnära plats där ditt drömhus kan byggas.
Kommande försäljning

Naturnära guldläge med bra pendlingsmöjligheter!

 • Typ
  Tomt
 • Tomtareal/mark
  1 618 m²

Går ni i tankar om att få uppföra ert drömhus? Nu erbjuds denna naturnära tomt med vidsträckt vy över grönområdena omkring där säljaren bekostar infartsvägen som anläggs. Belägen längst in på återvändsgata och med åker i tre väderstreck. Ett unikt läge endast 10 minuter från Trollhättans centrum(7km), 7 minuter från E45 och 5 minuter från E44. Ett mysigt läge med bra pendlingsmöjligheter både mot Göteborg, Lidköping och Uddevalla. Busshållplats återfinns på Gärdhemsvägen.

Positivt förhandsbesked finns för enbostadshus med garage. Tomten är ännu ej avstyckad, avstyckningsprocessen påbörjad.

Tomten försäljs med villkor om att ett hus ska uppföras av Myresjöhus eller SmålandsVillan. Här väljer ni vilken husmodell som ska uppföras och prisförslag/rådgivning om husmodeller fås genom kontakt med Smålandsvillan och Myresjöhus.

Moa Karlsson 070 60 179 68, SmålandsVillan.
Helen Hedlund 070 82 546 44, Myresjöhus.

Varmt välkommen att höra av er för mer information eller vid frågor!

Mäklare

Ansvarig mäklare Helena Nyman Hjern

Fastighetsmäklare
Helena Nyman Hjern

Extra kontaktperson Lotta Nilsson

Mäklarassistent
Lotta Nilsson

Är du intresserad av bostaden? Hör av dig så berättar jag mer!

Vill du veta vad din bostad är värd? Boka tid för en fri värdering!

Bilder

 • Välkommen till en naturnära plats där ditt drömhus kan byggas.
 • Preliminära gränser och servitut 2022-09-29
 • Med utsikt över åkrarna omkring kan du bygga en Smålandsvilla eller Myresjöhus.
 • Höstbild över platsen.
 • Längst ut i dungen planeras tomten avstyckas.
 • Välkommen till en naturnära plats där ditt drömhus kan byggas.

  Välkommen till en naturnära plats där ditt drömhus kan byggas.

 • Preliminära gränser och servitut 2022-09-29

  Preliminära gränser och servitut 2022-09-29

 • Med utsikt över åkrarna omkring kan du bygga en Smålandsvilla eller Myresjöhus.

  Med utsikt över åkrarna omkring kan du bygga en Smålandsvilla eller Myresjöhus.

 • Höstbild över platsen.

  Höstbild över platsen.

 • Längst ut i dungen planeras tomten avstyckas.

  Längst ut i dungen planeras tomten avstyckas.

 • En grönskande plats med åker i flera väderstreck.

  En grönskande plats med åker i flera väderstreck.

 • Infartsväg till de två fastigheterna byggs under 2022/2023.

  Infartsväg till de två fastigheterna byggs under 2022/2023.

 • Här byggs infartsväg in till tomterna.

  Här byggs infartsväg in till tomterna.

 • Ett villkor är att valfritt hus från Myresjöhus eller Smålandsvillan byggs på tomten. Exempel på modell från Myresjöhus - Sjöbris industriell

  Ett villkor är att valfritt hus från Myresjöhus eller Smålandsvillan byggs på tomten. Exempel på modell från Myresjöhus - Sjöbris industriell

 • Myresjöhus Spirit

  Myresjöhus Spirit

 • Smålandsvillan Nybro

  Smålandsvillan Nybro

 • Smålandsbillan Adelov

  Smålandsbillan Adelov

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning Del av RUSTORP 1:3
Län Västra Götaland
Kommun Trollhättan
Ort Trollhättan
Område Gärdhem
Adress Rustorp Tomt 1
46192 Trollhättan
Vatten Saknas. Enskilt vatten ombesörjs av köparen.
Avlopp Saknas. Enskilt avlopp ombesörjs av köparen.
Tomtbeskrivning

Positivt förhandsbesked finns för uppförande av enbostadshus med garage, se vidare information i bilagda dokument. 

Avstyckningsprocessen är ej färdig och tomten har därför uppskattad tomtstorlek och preliminära gränser. Vid mätningen uppskattas storleken till 1618 kvm - På kartskissen markeras tilltänkta gränser.

I köpekontraktet kommer köparen få beakta viss avvikelse, då storlek och tomtgränser fastställs när avstyckningen vunnit laga kraft.

Vid avstyckningens laga kraft får fastigheten fastighetsbeteckning och taxeringsuppgifter. 


INFARTSVÄG
Infartsvägen som anläggs bekostas av säljarna.


VATTEN/AVLOPP
Tomten försäljs utan vatten och avlopp - Köparen ombesörjer inkoppling till enskilt vatten och enskilt avlopp. Tillstånd för enskilt avlopp ska finnas innan bygglov kan ges. 

Eventuell möjlighet att koppla sig till kommunal anslutning för vatten - För mer information kontakta Trollhättan Energi AB.


EL/FIBER
- El: Uppskattad kostnad för anslutning (max 25A) är 27 625 kr.
- Fiber: 40 000kr och månadskostnad om 90kr/mån
*Kostnadsuppgifter från Trollhättan Energi AB 2022-10-19. 


SMÅLANDSVILLAN/MYRESJÖHUS SOM HUSLEVERANTÖRER
Tomtköparna kan fritt välja husmodell från Smålandsvillans/Myresjöhus sortiment, under förutsättning att förhandsbesked samt övriga riktlinjer följs.  

Byggnationerna sker i nyckelfärdigt utförande med hög grundstandard och totalentreprenad.

För mer information om möjliga hustyper, entreprenadavtal, modellförslag och produktionskostnadskalkyler kontakta:
Smålandsvillan: moa.karlsson@smalandsvillan.se  |  www.smalandsvillan.se
Myresjöhus: helen.hedlund@myresjohus.se    |   www.myresjohus.se


ALLMÄNT OM FÖRMEDLINGEN
Försäljningen avser småhustomt i befintligt skick och försäljs av privatperson.  

Tomtförsäljningen villkoras av att avstyckningen färdigställs och att det innan tillträdet tecknas ett bindande entreprenadavtal för uppförande av en Smålandsvilla eller Myresjöhus. 

Information härstammar från Smålandsvillan/Myresjöhus och markägare. Mäklaren ansvarar för annonsering, försäljning av obebyggd tomt och vidarebefordring av spekulanter till Smålandsvillans/Myresjöshus kontaktperson för byggnationsinformation samt entreprenadavtal. 


FINANSIERING
Kontakta ansvarig mäklare för kontakt med bank. Bankkontakter finns tillgängliga för frågor om bankprocessen med byggnadskreditiv m.m. och för att erbjuda en finansieringslösning.


Varmt välkommen att kontakta ansvarig mäklare vid funderingar eller frågor!

Tomtareal/mark 1618 m² (enligt Mätning)
Taxeringsvärdes­beskrivning

Fastigheten saknar taxeringsvärde och typkod.

Driftkostnad

Beskrivning av kostnader

Fastighetsskatt för obebyggd tomt utgår om 1 % av taxeringsvärdet per år, betalas av den som är ägare 1 januari respektive år. Ev. kostnad för blivande gemensamhetsanläggning/samfällighet tillkommer.

Fastighetsskatt/-avgift 0 kr/år

Byggnad

Allmän information

Landskapsbildsskydd
Akt: 1581K-2787
Beslutsdatum: 1970-08-26
Senaste ändring: 2018-03-26

Samfällighet, servitut etc.

Information

En gemensamhetsanläggning avseende infartsvägen kommer skapas - Fastighetens delägarskap/andelstal fastställs när avstyckningen vunnit laga kraft. Köparen förbinder sig att betala ev. avgifter som kopplas till delägarskapet.

Servitut för att släppa ut överskottsvatten på stamfastigheten kan behövas skapas av köparen. 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Karta

Områdesbeskrivning

Gärdhem

Gärdhem är ett mindre samhälle beläget naturnära och endast 10 minuter från centrum. Här återfinns främst villor och lantbruk placerade med fina naturnära och vidsträckta utsikter. 

Cykelvägen vid namn "Gröna stigen" tar invånarna smidigt till centrum, resecentrum, barnomsorg och livsmedelsbutik. Området ligger strategisk placerat för pendlaren då det ligger i en knytpunkt mellan vägar mot centrum, Alingsås/Lidköping, Halvorstorp och Velanda.

Även resecentrum, E45 & E44 nås bara några minuter bort med bil. Göteborg nås på 35 min med tåg, 1 h med bil och Uddevalla nås på 35 min.