Tomt 2 närmast vägen

Stor tomt strax utanför Trollhättan!

  • Typ
    Tomt
  • Tomtareal/mark
    1 700 m²
  • Pris
    425 000 kr eller högstbjudande Lånelöfte

Går du i en dröm om att en gång i framtiden hitta en plats att bygga ditt egna hus, lantligt, men inte för långt ifrån Trollhättan centrum. Nu finns chansen att förvärva tomt med positivt förhandsbesked ca 8 km söder om centrum, beläget med vackra omgivningar intill Lindveden. Skylten mot Hökemossen leder oss fram till ett högt och rofyllt läge!
Generös tomtareal om ca 1 700 kvm.

Välkomna!

Mäklare

Ansvarig mäklare Sofia Arvidsson

Fastighetsmäklare/​Franchisetagare
Sofia Arvidsson

Extra kontaktperson Helena Nyman Hjern

Fastighetsmäklare
Helena Nyman Hjern

Är du intresserad av bostaden? Hör av dig så berättar jag mer!

Vill du veta vad din bostad är värd? Boka tid för en fri värdering!

Bilder

  • Tomt 2 närmast vägen

Fakta

Generell information

Fastighets­beteckning Del av GÄRDHEMSBY 3:4
Län Västra Götaland
Kommun Trollhättan
Ort Trollhättan
Område Lindveden
Adress Tomt Lundala
46198 Trollhättan
Vatten Finns ej. Ny ägare får ombesörja enskilt vatten.
Avlopp Finns ej. Ny ägare får ombesörja enskilt enskilt avlopp.
Byggrätt, anslutningar mm

Fastigheten som skall avstyckas, del av Trollhättan Gärdhemsby 3:4, i samband med försäljning har ej exakt areal. Arealen går först att fastställa när avstyckningen vunnit laga kraft. Typ koden i taxeringen är ej fastställd. Vid avstyckningen kommer lantmäteriet avgöra vilka belastningar/förmåner fastigheten kommer ha. Med tanke på vägar och andelstal m.m

Tomtbeskrivning

Annonsen avser Tomt 2, framgår på första bilden, som ligger intill grusvägen.

Tomten kommer avstyckas i samband med försäljning och har ännu ingen exakt storlek. Vid ungefärlig mätning anges 1 700 kvm av
ägaren.  På bild görs det tydligt hur de tilltänkta gränserna planeras att bli. I köpekontraktet görs det tydligt att viss avvikelse bör
beaktas, då verklig storlek först kan fastställas när avstyckningen vunnit laga kraft. Då får även fastigheten en egen
fastighetsbeteckning. 

Fastigheten försäljs utan vatten och avlopp. 
Tillkommer gör även kostnaden för framdragning av el och önskad fiber. 

Vägen som kommer anläggas som infartsväg bekostas av köparen och justeras mellan blivande tomtägare separat, med anledning vad som
är lämpligt i samråd med lantmäteriet. 
Den nya fastighetsägaren kommer även bli del i den/de vägförening/ar som tar oss fram till Hökemossen och utstakade tomter. 

Tomterna är uppmarkerade med band vid tilltänkta gränser och är även ut markerade med till salu skyltar.  

Innan försäljning har gallring skett på tomterna, de kommer försäljas i befintligt skick med de träd som är kvar. 

Vid visning/på plats besök, vänligen parkera längs den större vägen vid mötesplatsen på vänster sida. Därefter kan man gå till
fots, upp till höger mot de planerade tomterna tills man ser markeringen på höger sida av grusvägen. 

Ägaren står avstyckningskostnaden

Tomtareal/mark 1700 m² (enligt Enligt säljarens information)
Totalareal 1 700 m²
Taxeringskod 210
Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärdet är Ej fastställt
Taxeringsvärdes­beskrivning

Fastigheten saknar taxeringsvärde och typkod då den inte är avstyckad än.

Idag är stamfastigheten, Gärdhemsby 3:4, en BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120) (120). Observera att fastigheten kan få en annan typkod efter avstyckningen.
Byggnad, totalt värde: 1 208 000 kr (varav ekonomibyggnader 208 000 kr).
Mark, totalt värde: 1 313 000 kr (varav åkermark 819 000 kr, varav skogsmark 94 000 kr).
Summavärde: 2 521 000 kr
Taxeringsår: 2020
Byggår: 1929
Värdeår: 1929

Pris 425 000 kr (eller högstbjudande)
Försäljningssätt

Avstyckning kommer ske i samband med försäljningen. Del av Trollhättan Gärdhemsby säljs.

Driftkostnad

Beskrivning av kostnader

Fastigheten har idag inga driftskostnader.
När fastigheten avstyckas betalas fastighetsskatt om 1% av taxeringsvärdet av tomten.
Tillkommer gör även kostnader för de anslutningar man gör så som vägar/fiber/el och drift för renhållning/vatten och avlopp.

Fastighetsskatt/-avgift 0 kr/år

Samfällighet, servitut etc.

Information

Vid avstyckningen kommer lantmäteriet avgöra vila belastningar/förmåner fastigheten kommer ha.
Med tanke på vägar och andelstal m.m.
Den nya fastighetsägaren får stå de anslutningsavgifter som tillkommer för el/fiber och upprättande av VA. Vid ev grävning i vägen för detta ska Linvedens Samfällighetsförenings godkänna utförandet och intrångsersättning ska utgå till vägföreningen. Markägaren behöver även "köpa" sig in i föreningens ekonomi med tomtens andel som grund då föreningen har sparade medel för framtida omkostnader. Mer info från vägföreningen finns hos mäklaren.

Karta

Områdesbeskrivning

Lindveden

Vägbeskrivning

Sväng av E:45 mot Sjuntorp. Efter ca 1,5 km tag höger vid skylten Hökemossen. Följ skyltningen efter grusvägen, håll vänster och efter ca 2 km sitter en skylt som markerar nästa avfart mot höger. Efter ca 100 meter kommer sista skylten vid tänkt tomt.