Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Endast tre tomter kvar! - 25 tomter i naturnära och barnvänligt läge av Vargön!

I april 2020 började de första husen att bebyggas! Några få tomter finns kvar av förvärva i underbara och barnvänliga Vargön. Utefter Nordkroksvägen och bara någon minut från Granåsskolan F-6, Hallevi idrottsplats och med gångavstånd till Vänerns strand finns nu 25 tomter till salu.

I ett böljande gatusystem i naturnära läge kommer detta bostadsområde uppföras med lekplats. Tomter kommer erbjudas med avskilda lägen, lekplatsanknytning och/eller naturbaksida där det är först till kvarn som gäller.

Det naturnära området erbjuder ett lugn perfekt för alla åldrar och fina promenadstråk i direkt anslutning. Vackra Halleberg och bokskogen ligger inom gångavstånd samtidigt som Vargön centrum erbjuder både livsmedelsbutik, pizzeria, apotek och vårdcentral. Vänersborg centrum nås på ca 10 min och Trollhättans centrum på ca 15 min.

Tillkommer till tomtpriset gör kostnad för gemensamhetsanläggning, fiber, VA- och elanslutning. För tomtpriser och mer information se projektet.

 • Boendeform: Tomt
 • Ägandeform: Friköpt
Adress Rum Tomt Pris Typ Status
Limbodavägen 20 (Tomt 1) 884 m² 884 575 000 kr 575000 Tomt Såld
Limbodavägen 22 (tomt 2) 869 m² 0000000869 575 000 kr 0000575000 Tomt Såld
Limbodavägen 24 (Tomt 3) 1 152 m² 1152 575 000 kr 575000 Tomt Såld
Tomt 5 824 m² 0000000824 450 000 kr 0000450000 Tomt Bokad
Limbodavägen 30 (Tomt 6) 1 061 m² 1061 450 000 kr 450000 Tomt Såld
Tomt 7 1 233 m² 0000001233 600 000 kr 0000600000 Tomt Bokad
Limbodavägen 16 (Tomt 8) 1 183 m² 1183 600 000 kr 600000 Tomt Såld
Limbodavägen 14 (Tomt 9) 982 m² 0000000982 575 000 kr 0000575000 Tomt Såld
Limbodavägen 12 (Tomt 10) 1 180 m² 1180 575 000 kr 575000 Tomt Såld
Limbodavägen 10 (Tomt 11) 964 m² 964 550 000 kr 550000 Tomt Såld
Limbodavägen 8 (Tomt 12) 6 844 m² 844 550 000 kr 550000 Tomt Såld
Limbodavägen 6 (Tomt 13) 1 353 m² 1353 600 000 kr 600000 Tomt Såld
Limbodavägen 4 (Tomt 14) 792 m² 0000000792 450 000 kr 0000450000 Tomt Såld
Limbodavägen 2 (Tomt 15) 1 135 m² 0000001135 450 000 kr 0000450000 Tomt Såld
Tomt 16 917 m² 0000000917 575 000 kr 0000575000 Tomt Bokad
Limbodavägen 11 (Tomt 17) 848 m² 0000000848 575 000 kr 0000575000 Tomt Såld
Limbodavägen 9 (Tomt 18) 897 m² 897 550 000 kr 550000 Tomt Såld
Limbodavägen 7 (Tomt 19) 5 896 m² 896 500 000 kr 500000 Tomt Såld
Limbodavägen 5 (Tomt 20) 6 780 m² 0000000780 500 000 kr 0000500000 Tomt Såld
Limbodavägen 15 (Tomt 21) 998 m² 0000000998 500 000 kr 0000500000 Tomt Såld
Limbodavägen 17 (Tomt 22) 5 1 014 m² 1014 500 000 kr 500000 Tomt Såld
Limbodavägen 19 (Tomt 23) 951 m² 0000000951 500 000 kr 0000500000 Tomt Såld
Limbodavägen 1 (Tomt 24) 793 m² 0000000793 500 000 kr 0000500000 Tomt Såld
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Välkomna till tomtområdet Limboda!
 • Här erbjuds 25 tomter där du själv får välja vilket hus du vill bygga.
 • Bara ett stenkast från skola, idrottsanläggning, badplats och med cykelavstånd till Nordkrokens badplats.
 • Funderar du på att sälja din bostad?

  När du ska sälja din bostad är valet av mäklare viktigt. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt boka in ett förutsättningslöst besök så berättar vi mer. Välj en tid som passar dig!

  Boka en mäklare hem till dig!

  tisdag 26 jan onsdag 27 jan torsdag 28 jan tisdag 2 feb onsdag 3 feb
  Typ av bostad

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

  Jag vill få en gratis värdering!

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Förrättningskarta 2019-05-31
 • Plankarta med bestämmelser.

Fastighet

 • Område

  Vargön
 • Kommun

  Vänersborg
 • Församling

  Västra Tunhem
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Nyproduktionsprojekt

Allmänt

För kännedom, asfaltering kommer ske under 2021. 

ALLMÄN INFORMATION
Under 2017 påbörjades arbetet inför det nya bostadskvarteret Limboda. Markägarens målsättning var att skapa ett böljande, lugnt och barnvänligt område med närhet både till natur, barnomsorg och kommunikation. Under 2019 påbörjades markarbetet, avstyckningen vann laga kraft under sommaren och tomterna är nu under försäljning.   

Detaljplanen och avstyckningen möjliggör för småhusbyggnader med en maximal byggnadsarea om 35% av tomtstorleken. Byggnader med källare får ej uppföras. För mer information se detaljplan, plankartor och planbestämmelser.

På tomt 4 finns en ledning för avvattning av kommunens markområde beläget sydväst om tomten.  Ledningen finns belägen på tomtens nordvästra sida, längs med tomt 3. 

FÖRMEDLINGSINFORMATION
Förmedlingen avser försäljning av småhustomter som försäljs exklusive VA. Anslutningspunkt för vatten och avlopp till det kommunala VA-system finns vid tomtgräns. Va-anläggningen  inom områdets gemensamma ytor ägs gemensamt via en gemensamhetsanläggningar och sköts av samfällighet.

Tillkommande kostnader:

- Kommunal avgift för VA tillkommer (Erläggs tillsammans med avgift för gemensamhetsanläggningen till säljaren vid tillträdet. Läs mer under gemensamhetsanläggning). Tomtköparen ansvarar för att bekosta enskild vattenmätare. 

- Elanslutningsavgift (Vattenfall) tillkommer. 2019 avgiftsnivå är 35 250kr via anslutningspunkt inom 200m, tillkommer gör kostnaden för anslutningsarbetet på den egna fastigheten. Observera att kostnaden kan komma att förändras. För mer information kontakta Vattenfall. 

- Fiber

Tomtstorlekarna varierar, för exakta tomtstorlekar se respektive tomt. 

Tomterna försäljs av privatperson. 

I denna förmedlingsprocess härstammar informationen från markägaren - Mäklaren ansvarar för annonsering samt köpet av den obebyggda tomten. 

ÄR DU INTRESSERAD?
Skicka en intresseanmälan eller kontakta ansvarig mäklare. 


GEMENSAMHETSANLÄGGNING/SERVITUT
I samband med att området bebyggts har en vägsamfällighet och gemensamhetsanläggningar skapats där samtliga hus-/tomtägare blir delägare. Lekplats kommer även uppföras i mittområdet mellan tomterna 16-25 vilket markägaren ansvarar för, vid färdigställande kommer lekplatsen tillhöra gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för bl.a. gemensamma gator, lekplats, naturmark inkl. VA-anläggningar, pumpanläggning och el-anläggningar. Samfällighetsförening har skapats för att förvalta gemensamhetsanläggningarna samt marksamfälligheten. Varje delägare åläggs att betala samfällighetsavgift. Servitut avseende ledningsrätt m.m har överförts till de nyskapade tomterna.

Gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen kommer att betala för en gemensam anslutning med tillhörande mätarplats för gemensamma mätare(Varje tomtköpare bekostar och ansvarar för egen mätare). Gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen kommer faktureras löpande fasta årsavgifter och rörliga avgifter. Föreningens stadgar reglerar hur och när rörliga avgifter tas ut av tomtägarna. 

I samband med tillträdet av tomten kommer avgift om 220 000kr för gemensamhetsanläggning, Va-anslutningsavgift samt ledningsnät tas ut av tomtköparen. Avgiften om 220 000kr avser alltså både va-anslutningsavgift och säljarens ansvar att färdigställa gemensamhetsanläggningen. 

PROCESSEN

Under sommaren 2019 vann avstyckningen för områdets tomter laga kraft. Se bilagda akter för mer information. Tomtköp erbjuds nu enligt turordningslistan. 

Tillträdet av tomterna sker cirka 1,5 månad efter genomfört kontrakt.

TURORDNING

Vid önskemål att köpa tomt erhåller ni ett turordningsnummer på önskad tomt och därmed en reservation av tomtköp i två veckor från det att ni delgivits att tomtköp kan genomföras. Turordningsnumret bekräftas via mejl när ni registrerats i anmälningskön för tomtköp. Anmälan är personlig och kan ej överlåtas. 

Delgivningen kommer ske via mejl när säljaren begär eller annan part i turordningslistan meddelar att denne önskar fullfölja förvärvet av tomten. Den som önskar fullfölja köpet efter delgivningen kontaktar ansvarig mäklare för bokning av kontraktsdag inom reservationstiden. Tomten är reserverad i två veckor, därefter går möjligheten att köpa tomten vidare enligt turordningslistan.

Intresseanmälan kring önskad tomt ligger kvar för alla sökande även efter att turordningslistans reservering av tomten eventuellt förfaller. Tomtköpen sker enligt först till kvarn med reservation om tomtköp enligt turordningslistan under två veckor från delgivning.

JURIDISK INFORMATION

Bokningsavtalet om turordningsnummer för förtur av tomtköp är ej juridiskt bindande. Ett juridiskt bindande avtal om tomtköp ingås först vid signerande av köpekontrakt. Köpet fullföljs sedan med tomttillträde under förutsättning att samtliga villkor i kontraktet uppfylls.

Det är säljarna som bestämmer hur, när och till vem tomtförsäljningen ska ske till. 

Köpekontrakten kommer ingås utan villkor om köparens finansiering. Detta innebär att köpet ej kan återgå om köparen ej beviljas lån på tillträdesdagen och att ev. utebliven betalning för tomtköpet kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

Övrigt

 • Boendekostnads­kalkyl

  Kontakta mäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
 • Budgivning

  Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer.

Vargön

Samhället Vargön växte fram under 1800-talet i samband med att en järnvägsstation och ett pappersbruk anlades. Samhället som kantas av vacker natur och vyer ligger med platåbergen Hunneberg och halleberg i öst, Göta Älvs utlopp i väster och vackra slätter i söder. Hunneberg och Hallerberg erbjuder underbara vandringsstråk, grottor och rasbranter samtidigt som ni finner intressanta Kungsjaktsmuseét - populärt i alla åldrar. 

I samhället finner ni både flertalet förskolor, två grundskolor, Hallevi idrottsanläggning och simhall. Vargön centrum erbjuder även livsmedelsbutik, pizzeria, apotek och vårdcentral. 

Detta är ett område omtyckt av alla! Vackra Nordkrokens badplats vid Vänerns kust återfinns dessutom i norr och inom cykelavstånd samtidigt som samhället är blandat av bebyggelse från blandade tidsåldrar.  

Vargön ligger beläget cirka 5 km från Vänersborg centrum och 11 km från Trollhättans centrum. Goda kommunikationsmöjligheter finns både med bil, cykel och buss.

Varför har vi så nöjda kunder?

Vi ligger alltid i topp i Svenskt Kvalitetsindex kund­undersökningar. Dessutom har vi en hel drös med nöjda referenskunder. Vill du veta hur vi går till väga?

Så förmedlar vi din bostad