Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Denna bostad är en del i nyproduktionsprojektet 25 tomter i naturnära och barnvänligt läge av Vargön!

Med grönområde som granne bakom!

Denna tomt ligger mysigt belägen i utkanten av området och med baksidan mot grönområdet bakom. Det härliga väderstrecken erbjuder tomten sol hela dagen om! Här kan kvällssolen planeras in strategiskt vid byggnationen för att utnyttja solen så mycket som möjligt under dagen. Mer information nedan.

 • Boendeform: Tomt
 • Ägandeform: Friköpt
 • Pris: 575 000 kr
 • Tomtarea: 1 180 m²
 • Det nya området Limboda ligger nära både skola, idrottsanläggning och Vänerns badplatser.
 • Tomtkarta
 • Här erbjuds tomter i anslutning till befintliga barnvänliga områden.
 • Busshållplats precis intill området.
 • Funderar du på att sälja din bostad?

  När du ska sälja din bostad är valet av mäklare viktigt. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt boka in ett förutsättningslöst besök så berättar vi mer. Välj en tid som passar dig!

  Boka en mäklare hem till dig!

  torsdag 4 jun fredag 5 jun onsdag 10 jun torsdag 11 jun fredag 12 jun
  Typ av bostad

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

  Jag vill få en gratis värdering!

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • DJI 0001
 • Turistplatsen Hallberg finner ni bara någon minut bort.
 • DJI 0010
 • Plankarta
 • Förrättningskarta 2019-05-31

Fastighet

 • Område

  Vargön
 • Kommun

  Vänersborg
 • Församling

  Västra Tunhem
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Småhus
 • Planbestämmelser

  Detaljplan: Detaljplan för del av lindås 2:2,vargön,vänersborgs kommun (2018-03-06)
 • Beteckning

  LIMBODA 10
 • Area

  • Tomtarea 1 180 m² (Fastighetsregistret)
 • Servitut, etc

  GA1/Gemensamhetsanläggning VÄNERSBORG LIMBODA GA:1
 •   samfallighet_1/Samfällighet VÄNERSBORG LIMBODA S:1
 • Pris

  575 000 kr

ALLMÄN INFORMATION
Under 2017 påbörjades arbetet inför det nya bostadskvarteret Limboda. Markägarens målsättning var att skapa ett böljande, lugnt och barnvänligt område med närhet både till natur, barnomsorg och kommunikation. Under 2019 påbörjades markarbetet, avstyckningen vann laga kraft under sommaren och tomterna är nu under försäljning.   

Detaljplanen och avstyckningen möjliggör för småhusbyggnader med en maximal byggnadsarea om 35% av tomtstorleken. Byggnader med källare får ej uppföras. För mer information se detaljplan, plankartor och planbestämmelser. 

FÖRMEDLINGSINFORMATION
Förmedlingen avser försäljning av småhustomter som försäljs exklusive VA. Vatten- och avloppsanslutningspunkt till det kommunala VA-system ansvarar markägaren för fram till tomtgränser men köparen bekostar enskilda anslutningen av VA och el. 

Kommunal avgift för VA tillkommer (Erläggs tillsammans med avgift för gemensamhetsanläggningen till säljaren vid tillträdet. Läs mer under gemensamhetsanläggning). 

Elanslutningsavgift (Vattenfall) tillkommer. 2019 avgiftsnivå är 35 250kr via anslutningspunkt inom 200m, tillkommer gör kostnaden för anslutningsarbetet på den egna fastigheten. Observera att kostnaden kan komma att förändras. För mer information kontakta Vattenfall. 

Tomtstorlekarna varierar, för exakta tomtstorlekar se respektive tomt. Vid avstyckningen kan +/- 5 % avvikelse förekomma utan justering av tomtpriser. 

Tomterna försäljs av privatperson. 

I denna förmedlingsprocess härstammar informationen från markägaren - Mäklaren ansvarar för annonsering samt köpet av den obebyggda tomten. 

ÄR DU INTRESSERAD?
Skicka en intresseanmälan eller kontakta ansvarig mäklare. 


GEMENSAMHETSANLÄGGNING/SERVITUT
I samband med att området bebyggts kommer vägsamfällighet och gemensamhetsanläggningar skapas där samtliga hus-/tomtägare blir delägare. Lekplats kommer även uppföras i mittområdet mellan tomterna 16-25 vilket markägaren ansvarar för, vid färdigställande kommer lekplatsen tillhöra gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för bl.a. gemensamma gator, lekplats, naturmark inkl. bullervall, VA-anläggningar, pumpanläggning och el-anläggningar. Samfällighetsförening kommer skapas för att förvalta gemensamhetsanläggningarna samt marksamfälligheten. Varje delägare åläggs att betala samfällighetsavgift. Servitut avseende ledningsrätt m.m kommer överföras till de nyskapade tomterna, mer information efter fastighetsbildningsbeslutet tagits. 

Gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen kommer att betala för en gemensam anslutning med tillhörande mätarplats för gemensamma mätare. Gemensamhetsanläggningen/samfällighetsföreningen kommer faktureras löpande fasta årsavgifter och rörliga avgifter. Föreningens stadgar kommer reglera hur och när rörliga avgifter tas ut av tomtägarna. 

I samband med tillträdet av tomten kommer avgift om 220 000kr för gemensamhetsanläggning, Va-anslutningsavgift samt ledningsnät tas ut av tomtköparen. 

PROCESSEN

Under sommaren vann avstyckningen för områdets tomter laga kraft. Se bilagda akter för mer information. Tomtköp erbjuds nu enligt turordningslistan. 

Tillträdet av tomterna kommer ske under april 2020. 

TURORDNING

Vid önskemål att köpa tomt erhåller ni ett turordningsnummer på önskad tomt och därmed en reservation av tomtköp i två veckor från det att ni delgivits att tomtköp kan genomföras. Turordningsnumret bekräftas via mejl när ni registrerats i anmälningskön för tomtköp. Anmälan är personlig och kan ej överlåtas. 

Delgivningen kommer ske via mejl när fastighetsbildningsbeslut avseende tomtavstyckningen inkommit. Den som önskar fullfölja köpet efter delgivningen kontaktar ansvarig mäklare för bokning av kontraktsdag inom reservationstiden. Tomten är reserverad i två veckor, därefter går möjligheten att köpa tomten vidare enligt turordningslistan.

Intresseanmälan kring önskad tomt ligger kvar för alla sökande även efter att turordningslistans reservering av tomten eventuellt förfaller. Tomtköpen sker enligt först till kvarn med reservation om tomtköp enligt turordningslistan under två veckor från delgivning.

TIDSANGIVELSER

Observera att ovan angivna tidsangivelser för processen endast är preliminära. För preliminär tidsplan se Bilagd "Tidplan tomtförsäljning". 

JURIDISK INFORMATION

Bokningsavtalet om turordningsnummer för förtur av tomtköp är ej juridiskt bindande. Ett juridiskt bindande avtal om tomtköp ingås först vid signerande av köpekontrakt. Köpet fullföljs sedan med tomttillträde under förutsättning att samtliga villkor i kontraktet uppfylls.

Det är säljarna som bestämmer hur, när och till vem tomtförsäljningen ska ske till. 

Köpekontrakten kommer ingås utan villkor om köparens finansiering. Detta innebär att köpet ej kan återgå om köparen ej beviljas lån på tillträdesdagen och att ev. utebliven betalning för tomtköpet kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

Övrigt

 • Boendekostnads­kalkyl

  Kontakta mäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
 • Budgivning

  Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer.

Vargön

Samhället Vargön växte fram under 1800-talet i samband med att en järnvägsstation och ett pappersbruk anlades. Samhället som kantas av vacker natur och vyer ligger med platåbergen Hunneberg och halleberg i öst, Göta Älvs utlopp i väster och vackra slätter i söder. Hunneberg och Hallerberg erbjuder underbara vandringsstråk, grottor och rasbranter samtidigt som ni finner intressanta Kungsjaktsmuseét - populärt i alla åldrar. 

I samhället finner ni både flertalet förskolor, två grundskolor, Hallevi idrottsanläggning och simhall. Vargön centrum erbjuder även livsmedelsbutik, pizzeria, apotek och vårdcentral. 

Detta är ett område omtyckt av alla! Vackra Nordkrokens badplats finner dessutom i norr och inom cykelavstånd samtidigt som samhället är blandat av bebyggelse från blandade tidsåldrar.  

Vargön ligger beläget cirka 5 km från Vänersborg centrum och 11 km från Trollhättans centrum. Goda kommunikationsmöjligheter finns både med bil, cykel och buss.

Varför har vi så nöjda kunder?

Vi ligger alltid i topp i Svenskt Kvalitetsindex kund­undersökningar. Dessutom har vi en hel drös med nöjda referenskunder. Vill du veta hur vi går till väga?

Så förmedlar vi din bostad