Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Fritidshustomt i havsnära och grönskande läge!

I ett lugnt och havsnära läge erbjuds tomt för fritidshusbebyggelse - Fältspatsvägen 4(Tomt 4). I Södra Munkeby finner ni vackra naturvyer, uppskattade vandringsleder och havsremsan som är känd för sina natur- och kulturvärden. Koljöfjorden med tillhörande strandområden och Norströmmarna är uppskattade både för båtlivet och bad. Terrängen i området och dess angränsande grönområd möjliggör till en möjlighet att skapa ett fritidshus som smälter in i omgivningen - Här kan ni skapa er egna lugna oas! Planen möjliggör för fritidsbyggnad upp till 120 kvm för huvudbyggnad och 30kvm för förråd vilket skapar goda förutsättningar för ett fritidsboende av hög kvalitet. Vatten och avlopp via gemensamhetsanläggning! Havet och plats för bad nås bara några minuter bort och Uddevalla där ni kan finna allt ni kan kan behövas når ni 3,5 mil bort. En möjlighet ni inte bör missa! Varmt välkomna att höra av er!

 • Boendeform: Tomt
 • Ägandeform: Friköpt
 • Pris: 925 000 krutgångspris
 • Tomtarea: 2 209 m²

Aktuellt bud: 1 110 000 kr Information om budgivning

Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Välkomna till Fältspatsvägen 2 och 4.
 • Här erbjuds två fritidshustomter i vackert naturläge och med havet bara någon minut bort!
 • Totalt har sex fritidshustomter avstyckats varav två återstår!
 • Fältspatsvägen 2(Tomt 1 på kartan) och Fältspatsvägen 4 (Tomt 4 på kartan)
 • Funderar du på att sälja din bostad?

  När du ska sälja din bostad är valet av mäklare viktigt. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt boka in ett förutsättningslöst besök så berättar vi mer. Välj en tid som passar dig!

  Boka en mäklare hem till dig!

  onsdag 3 jun torsdag 4 jun fredag 5 jun onsdag 10 jun
  Typ av bostad

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

  Jag vill få en gratis värdering!

  Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Missa inte denna chansen att förvärva en tomt där ni kan uppföra ert smultronställe!
 • Tomt 1 - Fältspatsvägen 2
 • Tomt 1 - Fältspatsvägen 2
 • Tomt 1 - Fältspatsvägen 2
 • Tomt 4 - Fältspatsvägen 4
 • Tomt 4 - Fältspatsvägen 4
 • Bara en minut bort finner ni denna underbara plats!
 • Här ser ni Koljö Fjorden - Uppskattad både av båtlivet och för bad.
 • Otroligt vackra vyer vid havet!
 • Varmt välkomna att höra av er för mer information!

Fastighet

 • Område

  Dragsmark
 • Kommun

  Uddevalla
 • Församling

  Bokenäset
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Tomt
 • Planbestämmelser

  Detaljplan: Munkeby 1:116,del av (2011-04-14)
 • Beteckning

  MUNKEBY 1:186
 • Area

  • Tomtarea 2 209 m² (Fastighetsregistret)
 • Vatten/avlopp

  Enskilt vatten via gemensam borrad brunn. Enskilt avlopp via gemensam anläggning av .
 • Servitut, etc

  Samfällighet Uddevalla MUNKEBY S:5 fnr_140865699 Samfällighet Uddevalla MUNKEBY S:4
  fnr_140865700

 •   Officialservitut utrymme, Last
  1485K-16/25 - 4, 2016-05-09 Avtalsservitut kraftledning,nätstation, Last
  1485IM-13/34149 - 1, 2013-10-18

 • GA

  Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:18
  fnr_140865701 Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:16
  fnr_140865703 Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:15
  fnr_140865704 Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:1
  fnr_140275272

 • Pris

  925 000 krutgångspris
 • Taxeringskod

  210
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2018
  • Tomt 555 000 kr
  • Total 555 000 kr

Allmänt

Planen möjliggör för fritidsbyggnad upp till 120 kvm för huvudbyggnad och 30kvm för förråd. Bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och både aktsamhet samt kunskap ska prägla byggnadernas placering, formgivning och färgsättning. Mer information om möjlig byggnation, se Detaljplan för del av Munkeby 1:116. 

FIBER
Fibernät finns fintresseanmält för tomterna. Tomtköparen får själv gräva in från tomtgräns samt bekosta anslutningen. Fiber via Dragsmark fiber. Fiberarbetet påbörjat av Dragsmark fiber under våren 2020, kostnaden för fiberanslutningen regleras vid tillträdet och bekostas av köparen(Preliminär kostnad ca 23 000kr exkl grävning egen tomt). 

VATTEN/AVLOPP
Vid respektive tomtgräns finns det framdraget anslutning till den genom gemensamhetsanläggningen ägda djupborrade brunnen som ska försörja tomterna med vatten. 

Avloppanordning bestående av slutna tankar för toalettvatten och en reningsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten. Slamavskiljare och sluten tank för wc ska inrättas för vardera hushåll. Markbädd genom gemensamhetsanläggning. Den enskilda avloppsanläggingen avser avloppsanlägging för 6 hushåll och ägs och förvaltas genom gemensamhetsanläggningen GA15 och samfälligheten S:4. 

För mer information om vatten och avlopp se avstyckningsakt och tillståndet från uddevalla kommun om installation av enskild avloppsanläggning för 6 hushåll. 

Idag har inget beslut tagits gällande samfällighetsavgift gällande anläggningarna för de nyskapade tomterna. Sannolikt kommer ett framtida beslut behövas tas av delägarna gällande en sådan kostnad.

ELANSLUTNING
Tillkommer gör kostnad för elanslutning. 

FÖRSÄLJNINGSINFORMATION
Förmedlingen avser försäljning av fritidshustomt som försäljs för 925 000kr/st. Tomterna försäljs av privatperson/dödsbo. 

I denna förmedlingsprocess härstammar informationen från ägaren. Mäklaren ansvarar endast för tomtförsäljningen av den obebyggda tomten.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNING/SAMFÄLLIGHET/SERVITUT
Följer fastigheterna Munkeby 1:183 och Munkeby 1:186 gör nedan nämnda gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. 

Tomtägarna erläggs att betala en årsavgift för gemensamhetsanläggning/samfällighet för väg om ca 1200kr/år. 

Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:18
fnr_140865701
Ändamål: Ska inrättas och består av anläggning för styckningslotternas åtkomst till färskvatten. Ska innefatta djupborrade vattenbrunnar,  gemensamma vattenledningar m.m. Mer information i avstyckningsakten. 

Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:16
fnr_140865703
Ska inrättas och bestå av väg. Mark som upptas av Munkeby S:5. 

Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:15
fnr_140865704
Ändamål: Gemensamhetsanläggningen ska bestå av grönområdet (naturmark), avloppsanläggningar, anloppsledningar och anläggningar för fördröjning av dagvattengenomströmningen på Munkeby S:4. Mer information i avstyckningsakten. Mark som upptas av Munkeby S:4. 

Gemensamhetsanläggning Uddevalla MUNKEBY GA:1
fnr_140275272
Ändamål: Väg  - utfartsväg till allmän väg. 

Nedstående marksamfälligheter löser ägandet av de gemensamma markytorna inom planområdet. Marksamfälligheterna upplåter i sin helhet utrymme för gemensamhetsanläggningar. 

Samfällighet Uddevalla MUNKEBY S:5
fnr_140865699
Ändamål: Vägmark avsatt för lokalväg med dike för Munkeby 1:183-186

Samfällighet Uddevalla MUNKEBY S:4
fnr_140865700
Ändamål: Grönområde (naturmark)samt kvartersmark avsatt för avloppsrening och transformator. 

Officialservitut utrymme, Last
1485K-16/25 - 4, 2016-05-09
Avser: Utrymmesservitut till förmån för GA:13. 

Avtalsservitut kraftledning,nätstation, Last
1485IM-13/34149 - 1, 2013-10-18
Avseende: Kraftledning och nätstation tillhörande Vattenfall. 

VÄGBESKRIVNING
Då fastigheterna är såpass nyskapade går ej adresserna att söka fram via gps. Enklast är att navigera till Södra Gruvvägen 17, Södra Munkeby, som är en av de intillliggande fastigheterna. 

Byggnadsbeskrivning

Fältspatsvägen 4
Småhusenhet, tomtmark (210)
Mark, värde: 555 000 kr
Summavärde: 555 000 kr

Taxeringsår: 2018

Byggnad

 • TV- Internetutbud

  Fiberförberett, köparen betalar anslutning.

Driftkostnad

 • Samfällighet

  1 200 kr/år
 • Summa

  1 200 kr/år
 • Kommentar

  Tomtägarna erläggs att betala ca 1200kr/år till vägföreningen. Tillkommer gör ev. framtida samfällighetskostnad för de gemensamma anläggningarna i tomtområdet.
 • Tillkommer

  • Fastighetsskatt 5 550 kr/år

Övrigt

 • Boendekostnads­kalkyl

  Kontakta mäklaren för en personlig boendekostnadskalkyl.
 • Budgivning

  Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Läs mer.

Varför har vi så nöjda kunder?

Vi ligger alltid i topp i Svenskt Kvalitetsindex kund­undersökningar. Dessutom har vi en hel drös med nöjda referenskunder. Vill du veta hur vi går till väga?

Så förmedlar vi din bostad