Linda Camitz Olofsson Mäklarassistent

Linda har tidigare arbetet som fastighetsmäklare men har, sedan hon fick barn, valt att istället ta rollen som mäklarassistent. På det sättet har hon fortfarande kvar många av de delar av fastighetsmäklaryrket som hon tycker är roligt att arbeta med som kundkontakten och informationsinhämtning kring de olika bostäderna som skall förmedlas.