Torbjörn Beyer Bygg- och fastighetskonsult

Torbjörn har mångårig erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Till Torbjörn vänder du dig om du har behov av hjälp med:

Kommunkontakter

Bygglov

Förhandsbesked

Andra anmälningspliktiga åtgärder

 

Lantmäteriförrättning

Avstyckning

Fastighetsreglering

Andra förrättningsärenden

Torbjörn ansöker och följer upp under hela ärendet hos berörd myndighet.

 

Utöver sin tjänster ovan så erbjuder Torbjörn även följande:

Ekonomiska kalkyler

Budget

Utvärderingar

Varmt välkommen att kontakta Torbjörn för en professionell och noggrann hjälp med dina fastighetsärenden enligt ovan.