Ima214850

Livets största affär

Med vår kunskap om den lokala marknaden, kreditgivare och besiktningsmän med flera, ser vi till att du som köpare får all den kunskap du kan behöva. Nedan finner du några punkter som är bra att tänka på när du skall köpa ny bostad.

Som köpare har du undersökningsplikt

Vårt råd är därför att du alltid undersöker det du vill köpa ordentligt. Om du inte har de kunskaper som krävs, hjälper vi dig att anlita en fackman som genomför en besiktning åt dig. Köper du en bostadsrätt blir du också medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du tar del av föreningens ekonomi och framtida planer. Vi hjälper dig gärna förklara sambanden.

Bud, Kontrakt och köpebrev

Tänk på att det är säljaren och inte mäklaren som avgör vem som blir köpare. När ni kommit överens om att ingå avtal upprättar vi de för fastighetsaffären nödvändiga handlingarna, t ex köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning. Är det något du känner dig osäker inför, kan du med förtroende vända dig till oss med dina frågor. Vi lotsar dig, tryggt och säkert, fram till en bra affär.