Ima130224 (1)

Energideklaration för småhus

När en byggnad eller andel i en byggnad säljs, ska ägaren se till att det för byggnaden finns en energideklaration som vid försäljningstidpunkt (när köpekontrakt undertecknas) inte är äldre än tio år.

Varför Energideklaration?

Att energideklarera byggnader är inte enbart en svensk företeelse utan detta är en del av EUs miljömål om minskad energianvändning. En minskning med 20 % till år 2020 i förhållande till 1995 års förbrukning. Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006.

Vem utför Energideklarationen?

Energideklarationen utförs av utbildad och godkänd energiexpert som skickar deklarationen elektroniskt till Boverket.

Hur vet man att en byggnad är Energideklarerad?

Säljaren (byggnadsägaren) kan visa dokumentation på utförd energideklaration som är yngre än tio år. Om byggnaden säljs vidare inom tio år, från den tidpunkt då deklarationen upprättades, behöver ingen ny deklaration upprättas inför den senare försäljningen.

Vem gör vad?

Säljaren - ansvarar för att det finns en energideklaration - yngre än tio år. Köparen - kan enligt lag, om energideklaration för byggnaden inte är utförd eller är äldre än tio år, utföra en deklaration på säljarens bekostnad.

Fastighetsmäklaren

Fastighetsmäklaren ska informera säljaren om dennes ansvar att upprätta en energideklaration, om det vid försäljning inte finns någon som är yngre än tio år. Även köparen ska informeras om att energideklaration ska finnas och om så inte är fallet, informera om köparens lagliga rätt att, inom sex månader från tillträdet, upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Fastighetsmäklaren ska även verka för att en eventuell överenskommelse ellan parterna om energideklaration ska dokumenteras i köpekontraktet.

Energiexperten

Energiexperten arbetar för det ackrediterade företaget, samlar in och bedömer uppgifter för den aktuella byggnaden.

Kommunen

Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna.

Boverket

Boverket utfärdar föreskrifter i anslutning till lag och förordning om energideklaration av byggnader och för ett särskilt register över energideklarationer.