Adobestock 201216778 Crop Webb

Budgivning

Hur går en budgivning till?

Det finns inga lagstadgade regler för hur en budgivning ska gå till. Det är upp till säljaren att i samråd med fastighetsmäklaren bestämma hur den ska genomföras. Vår målsättning är alltid att göra budgivningen så transparent som möjligt.

Som säljare får du via din fastighetsmäklare tillgång till Mina Sidor, en egen lösenordsskyddad sida online, där du bl a kan följa budgivningen live.

Som spekulant/budgivare kan du via SMS eller kontakt med mäklaren få information om eventuella budhöjningar så att du lätt och snabbt kan agera. Det är säljaren som i samråd med fastighetsmäklaren väljer på vilket sätt budgivningen skall presenteras.

Öppen budgivning

Vid en öppen budgivning, som idag är den vanligaste formen, redovisar vi högst liggande bud löpande, både till säljare och till budgivare. Budgivarna kan då bjuda över varandra tills säljaren "stoppar".

I många fall presenteras också det aktuella högsta budet, alternativt hela budhistoriken, på vår hemsida. Ett undantag från detta kan vara då säljaren uttryckligen bett mäklaren att inte publicera budet.

Sluten budgivning

Vid en sluten budgivning får budgivarna en viss tid på sig att lämna sina bud, vilket oftast sker skriftligen. Fastighetsmäklaren redovisar sedan buden för säljaren som i sin tur avgör utgången. Budgivarna informeras inte om varandras bud.

Säljaren bestämmer

Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Säljaren behöver alltså inte sälja till den som lämnat det högsta budet.

Budförteckning

Mäklaren är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om spekulantens namn, kontaktuppgifter, belopp, tidpunkt för budet och eventuella villkor förenade med budet. Förteckningen ska överlämnas till både köpare och säljare när mäklaruppdraget är slutfört, vanligtvis på tillträdesdagen.

Som fastighetsmäklare är vi en opartisk länk mellan säljare och köpare och hjälper båda parter att genomföra affären korrekt och tryggt.

Läs mer om budgivning på Fastighetsmäklarinspektionens (FMIs) hemsida