Hela vårt jobb går ut på att ge både säljare och köpare så stor trygghet som möjligt. Därför har vi trygghetsförsäkringar för båda parter i en bostadsaffär.

ERA Försäkrad

Säljaren ansvarar för att alla hushållsmaskiner är i samma skick på köparens tillträdesdag som när huset visades. Om en maskin går sönder under försäljningstiden är det säljaren som är skyldig att åtgärda felet, och typiskt nog är det ofta då det händer. ERA bjuder alla kunder på en unik försäkring som täcker just detta.

Vi har, i samarbete med Nordic Försäkring & Riskhantering AB, tagit fram en vitvaruförsäkring som gäller vid försäljning av villa, bostadsrätt och fritidshus. ERA Försäkrad är unik för våra kunder och ingår alltid när vi förmedlar en bostad. Försäkringen täcker reparationskostnader eller priset för likvärdig ny vara vid skador på hushållsmaskiner.  

Fördelar för dig som köpare

 • Försäkringen täcker även dig som köpare i 30 dagar efter tillträdet, om något skulle hända med vitvarorna
 • Låg självrisk
 • Ingen avskrivning för ålder
 • Du slipper ev. konflikt med säljaren

Villkor och ytterligare information om ERA Försäkrad

Skadeanmälnings-/reparatörsrapport

 


ERA Dolda Fel

Om du som köpare av en fastighet upptäcker så kallade dolda fel efter köpet kan du rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Unikt erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har i samarbete med Nordic Försäkring och Riskhantering AB tagit fram den förmånliga ansvarsförsäkringen ERA Dolda Fel, som kan tecknas vid överlåtelse av villa/fritidshus och numera även för Bostadsrätt. Försäkringarna är unika för ERAs kunder och ger säljaren skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Nordic Försäkring och ingår ej i ERA Försäkrad.

Fördelar för dig som köpare

 • Säkerställer att det finns ett ekonomiskt skydd för ev. framtida anspråk mot säljaren
 • Felet utreds via säljarens försäkring av en sakkunnig
 • Väl tilltaget försäkringsbelopp

Ytterligare information om ERA Dolda Fel för Villa

Ytterligare information om ERA Dolda Fel för Bostadsrätt

Försäkringsvillkoren i helhet finns att läsa här.

 


 


Nyhet! ERA Säkert Köp

Detta är ERA Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Dolda fel-försäkring med utökat skydd för el och VA-installationer
 • Okulär elinstallationskontroll
 • Okulär vatten- och avloppskontroll
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering
  i 12 månader från beställningsdatum.

Fördelar för dig som köpare:

 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Utökat skydd för el och VA-installationer i
  säljarförsäkringen.
 • Ingen skaderegleringsgräns i säljarförsäkringen
  mot dolda fel.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer
  vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller
  även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.

Vad är en överlåtelsebesiktning?
En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning, där även den mark som har teknisk betydelse för byggnaden besiktigas. Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman och fungerar som underlag för säljarförsäkringen. Ett skriftligt utlåtande upprättas där man inför försäljningen får en klar bild av fastighetens status samt vad man bör ha i åtanke eller eventuellt åtgärda.