Adobestock 171401624 Crop Webb

ERA® Säkert Köp

Är huset du är intresserad av märkt med ERA® Säkert Köp kan du känna dig extra trygg. Det innebär att säljaren bl.a. har gjort en besiktning samt tecknat en försäkring mot dolda fel.

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning.
 • Säljarförsäkring mot dolda fel med utökat skydd för el och VA-installationer.
 • Okulär elinstallationskontroll.
 • Okulär vatten- och avloppskontroll.
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum.

Fördelar:

 • Trygghet för dig som köpare att säljaren har ekonomiska resurser att dina krav, om du skulle upptäcka ett dolt fel
 • Du som köpare kan ställa eventuella krav direkt mot försäkringsbolaget
 • Sakkunnig skadereglerare.
 • Väl tilltaget försäkringsbelopp.
 • Försäkringsskydd även för installationer av el, VA, eldstäder, rökgångar samt ventilation
 • Ingen skaderegleringsgräns eller självrisk i dolda fel-försäkringen
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen
 • Vitvaruskydd som hjälper vid plötslig och oförutsedd skada

Kortfattad informationsbroschyr om ERA Säkert Köp

ERA® Säkert Köp är ett samarbete med Raksystems Independia.