Adobestock 171401624 Crop Webb

ERA® Säkert Köp

Är huset du är intresserad av märkt med ERA® Säkert Köp kan du känna dig extra trygg. Det innebär att säljaren bl.a. har gjort en besiktning samt tecknat en försäkring mot dolda fel.

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning.
 • Säljarförsäkring mot dolda fel med utökat skydd för el och VA-installationer.
 • Okulär elinstallationskontroll.
 • Okulär vatten- och avloppskontroll.
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum.

Fördelar:

 • ERA® Säkert Köp är fullt avdragsgill.
 • Bättre utgångsläge i försäljningsprocessen.
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Utökat skydd för el och VA-installationer i säljarförsäkringen.
 • Ingen skaderegleringsgräns i säljarförsäkringen mot dolda fel.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.

För- och efterköpsinformation ERA® Säkert Köp

ERA® Säkert Köp är ett samarbete med Raksystems Independia.