Adobestock 234258324 Webb

Förbesiktning

Vad innebär det att en bostad är besiktigad?

Besiktigad innebär att säljaren har valt att anlita en sakkunnig besiktningsman som gör en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt vidbyggt garage. Mark som har teknisk betydelse för fastigheten inkluderas också i besiktningen.

Observera att du som köpare fortfarande har en långtgående undersökningsplikt.