ERA® Säkert Köp

Är huset du är intresserad av märkt med ERA® Säkert Köp kan du känna dig extra trygg. Det innebär att säljaren bl.a. har gjort en besiktning samt tecknat en försäkring mot dolda fel. 

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Säljarförsäkring mot dolda fel med utökat skydd för el och VA-installationer
 • Okulär elinstallationskontroll
 • Okulär vatten- och avloppskontroll
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering
  i 12 månader från beställningsdatum.

Fördelar:

 • ERA® Säkert Köp är fullt avdragsgill.
 • Bättre utgångsläge i försäljningsprocessen.
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Utökat skydd för el och VA-installationer i
  säljarförsäkringen.
 • Ingen skaderegleringsgräns i säljarförsäkringen
  mot dolda fel.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer
  vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller
  även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.

Ytterligare information om ERA® Säkert Köp