ERA® Försäkrad

ERA har i samarbete med Nordic Försäkring & Riskhantering AB tagit fram en vitvaruförsäkring som gäller vid försäljning av villa, bostadsrätt och fritidshus. ERA® Försäkrad är unik för våra kunder och ingår alltid när vi förmedlar en bostad. Försäkringen täcker reparationskostnader eller priset för likvärdig ny vara vid skador på hushållsmaskiner. Den täcker även köparen i 30 dagar efter tillträdet.

Tre fördelar

  • Ingår i alla ERAs förmedlingsuppdrag utan kostnad
  • Ingen avskrivning för ålder, maximal ålder på vitvaror som ersätts är dock 15 år.
  • Ger extra trygghet till din försäljning och ökar värdet på din bostad

Villkor och ytterligare information om ERA® Försäkrad (fr o m 2021-01-01)