Adobestock 209842631

Kundvägledning

Vart ska du vända dig?

När du köper eller säljer bostad uppstår ibland frågor som du inte vill, eller kan diskutera med mäklaren. Då finns det oberoende parter ni kan kontakta för att få råd.

Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundets kundvägledare ger information och vägledning till bostadskonsumenter i frågor om att köpa och sälja bostad samt om mäklartjänsten.

www.maklarsamfundet.se

FMI

Fastig­hets­mäklar­inspektion (FMI) är den statliga myndighet som registrerar fastig­hets­mäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god fastig­hets­mäklarsed.

www.fmi.se