Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Fint förvaltningsbestånd om 40 lägenheter i Lilla Edet!

Mycket välskött bestånd i Lilla Edet om 40 lägenheter där hyresgästerna står för egen uppvärmning. Utöver detta finns 14 garage och ca 31 parkeringar. Hyresintäkt om ca 2 664 000 kr per år. Detaljplanen medger byggnation av ytterligare ca 15 lägenheter. Transaktion sker genom bolagsöverlåtelse. Kontakta handläggande fastighetsmäklare för intresse eller mer information.

 • Beteckning: SPARVHÖKEN 1
 • Objekttyp: Kommersiell bostad
 • Typkod (LMV): 320
 • Pris: 40 000 000 krutgångspris
 • Total area: 2 635 m²
 • Total mark: 18 436 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Planlösning etta
 • Planlösning tvåa
 • Planlösning trea

Fastighet

 • Beteckning

  SPARVHÖKEN 1
 • Typkod (LMV)

  320
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Tomtindelning: Sparvhöken (1968-03-20) Stadsplan: Skolan mm (1966-03-03)
 • Servitut, etc

  Officialservitut kraftledning, Last
  15-IM2-19/280 - 1
 •   Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
 • Area

  • Tomtarea 18 436 m² (Fastighetsregistret)
 • Total area

  2 635 m²
 • Total mark

  18 436 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt vatten och avlopp
 • Pris

  40 000 000 krutgångspris
 • Bef. pantbrev

  7 st om totalt 12 670 000 kr
 • Taxeringskod

  320
 • Taxeringsvärde

  Taxeringsår 2019
  • Byggnad 14 400 000 kr
  • Tomt 5 200 000 kr
  • Total 19 600 000 kr

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN BOSTÄDER (320) (320)
Byggnad, totalt värde: 14 400 000 kr
Mark, totalt värde: 5 200 000 kr ().
Summavärde: 19 600 000 kr

Taxeringsår: 2019

Försäljningsprocess

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Förutsättningar

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt fastighetsmäklaren friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick samt noga utreda övriga frågor som är av vikt för köparen. 

Mottagare av prospektet får endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och kan avböja bud, avsluta pågående förhandlingar, försäljningsprocess eller i övrigt ändra ovan utan att ange skäl till detta. 

Byggnad

 • Byggnadstyp

  Radhus i ett plan
 • Byggnadsår

  1969
 • Fasad

  Cedral fasadpanel och stenskivor
 • Tak

  Papp (Derbigum)
 • Stomme

  Trä
 • Grundläggning

  Betongplatta'
 • Fönster

  3-glas
 • Uppvärmning

  Direktverkande el
 • Ventilation

  Självdrag

Driftkostnad

 • El

  26 547 kr/år
 • Vatten/avlopp

  182 846 kr/år
 • Renhållning

  66 816 kr/år
 • Försäkring

  34 190 kr/år
 • TV/Internet

  96 000 kr/år
 • Rep./underhåll

  450 000 kr/år
 • Förvaltning

  14 369 kr/år
 • Summa

  870 768 kr/år
 • Kommentar

  Drift avser helåret 2021. Reparation/underhåll antagen så total DoU ska motsvara ca 300 kr per kvm och år.
 • Tillkommer

  • Fastighetsavgift/-skatt 58 800 kr/år

Övrigt

 • Tillträde

  Enl ök
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.