Tipsa till mobil eller e-post

Skicka länken till den här sidan i ett SMS eller i ett e-post.

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

Väl underhållen hyresfastighet med kanonläge och ett driftsnetto utöver det vanliga!

Hyresfastighet med mycket hög standard och god ekonomi. Fastigheten ligger i populära Krokslätt och omfattar ca 300 kvm uthyrningsbar yta som i dagsläget inbringar en årsintäkt om 798 000 kr. Låga driftskostnader om ca 90 000 kr ger ett driftsnetto om ca 708 000 kr.

Huset fördelar sig på fem lägenheter och två uthyrningsrum i källaren med gemensamt badrum & kök. Alla är renoverade under de senaste åren med helkaklade badrum och moderna kök.

Fastigheten har många möjliga användningsområden och det har tidigare bedrivits stödboende i byggnaden som också kan tomställas för ny ägare och verksamhet såsom tex företagsuthyrning eller fortsatt uthyrning till privatpersoner.

Transaktion sker genom bolagsöverlåtelse. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information/intresseanmälan.

 • Beteckning: FÄRGAREN 36
 • Objekttyp: Kommersiell bostad
 • Typkod (LMV): 220
 • Pris: 16 000 000 kr
 • Total area: 300 m²
 • Total mark: 820 m²

Visningar

Kontakta mäklaren för visning
Intresseanmälan

Genom att skicka formuläret samtycker du till vår integritetspolicy.

 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Vindslägenhet
 • Trea plan 2
 • Trea plan 2
 • Trea plan 2
 • Trea plan 2
 • Trea plan 2
 • Trea plan 2
 • Etta plan 2
 • Etta plan 2
 • Etta plan 2
 • Etta plan 2
 • Etta plan 2
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Tvåa plan 1
 • Uthyrningsrum källare
 • Uthyrningsrum källare
 • Badrum källarplan
 • Planskiss plan 1
 • Planskiss plan 2
 • Vindsplan
 • Planskiss källare
 • Alternativ planskiss källare efter ombyggnad.

Fastighet

 • Beteckning

  FÄRGAREN 36
 • Typkod (LMV)

  220
 • Ägandeform/typ

  Friköpt/Kommersiell fastighet
 • Planbestämmelser

  Tomtindelning: Färgaren (1949-07-18) Stadsplan: Område kring hökegårdsgatan (1953-03-06)
 • Area

  • Boarea 300 m² (Enligt säljarens information)
  • Tomtarea 820 m² (Fastighetsregistret)
 • Total area

  300 m²
 • Total mark

  820 m²
 • Vatten/avlopp

  Kommunalt vatten året om.. Kommunalt avlopp.
 • Pris

  16 000 000 kr
 • Bef. pantbrev

  6 st om totalt 5 740 000 kr
 • Taxeringskod

  220
 • Taxeringsvärde

  Värdeår 1945, Taxeringsår 2021
  • Byggnad 2 332 000 kr
  • Tomt 2 417 000 kr
  • Total 4 749 000 kr

Byggnadsbeskrivning

SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER (220) (220)
Byggnad, totalt värde: 2 332 000 kr
Mark, totalt värde: 2 417 000 kr ().
Summavärde: 4 749 000 kr

Taxeringsår: 2021
Värdeår: 1945

Försäljningsprocess

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Förutsättningar

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt fastighetsmäklaren friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick samt noga utreda övriga frågor som är av vikt för köparen. 

Mottagare av prospektet får endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och kan avböja bud, avsluta pågående förhandlingar, försäljningsprocess eller i övrigt ändra ovan utan att ange skäl till detta. 

Byggnad

 • Byggnadstyp

  Flerfamiljshus
 • Byggnadsår

  1945
 • Fasad

  Puts
 • Tak

  Betongpannor
 • Stomme

  Trä
 • Bjälklag

  Trä
 • Grundläggning

  Betongplatta
 • Uppvärmning

  Bergvärme
 • Ventilation

  Självdrag. Paxfläktar installerade i samtliga badrum.
 • TV- Internetutbud

  Fiber installerat
 • Status Energidekl.

  Utförd
 • Energiprestanda

  101 kWh/m²/år
 • Energiklass

  D
 • Energideklaration utförd

  2020-04-16

Driftkostnad

 • El

  44 364 kr/år
 • Vatten/avlopp

  12 293 kr/år
 • Renhållning

  12 140 kr/år
 • Försäkring

  12 395 kr/år
 • Summa

  81 192 kr/år
 • Kommentar

  Förbrukning el var 26 219 kWh för helåret 2021.
 • Tillkommer

  • Fastighetsavgift/-skatt 8 874 kr/år
Finansiell information

Den finansiella informationen är lösenordsskyddad, kontakta din mäklare för lösenord.