Boneo Dump Crop

Sveriges nya bostadsportal

Boneo startades av oss fastighetsmäklare för att skapa nya och smartare sätt att hitta fler potentiella köpare till de bostäder vi förmedlar. I och med Boneo kan vi nu förverkliga de tankar och idéer vi samlat på oss under alla år. Vårt jobb är att förmedla bostäder på absolut bästa sätt.Prisutvecklingen hos övriga aktörer har skett utan att tjänsterna förbättras. Därför behövs det en ny aktör som skapar konkurrens i bostadsannonseringsbranschen, för att utveckla tjänsterna, användarupplevelsen och kundnyttan på ett för kunderna mer prisvärt sätt. Den rollen kommer Boneo att ta sig an.
Transparens och ”lika-för-alla” är stommen i Boneo.”Vi från branschen vill bryta nuvarande monopolsituation och skapa en hälsosam konkurrens på marknaden, som är till nytta för både köpare, säljare och mäklare.”Vi tror på att en ökad konkurrens gynnar alla som vill köpa och sälja bostad. Ökad konkurrens kommer att driva fram lägre priser och en bättre tjänst. Som bevis på detta erbjuder Boneo bostadssäljare och mäklare marknadens mest prisvärda digitala bostadsplattform, dvs gratis annonsering för säljarna och prisvärda annonstjänster för fastighetsmäklare.Vi är redo att ta upp kampen på den svenska marknaden. Vi tror att vi kan erbjuda en bättre, billigare och bredare tjänst för både köpare, säljare och mäklare. Vi är ett branschinitiativ med stabila och kunniga ägare med en långsiktig strategi. Bakom Boneo står sju mäklarfirmor som tillsammans säljer ca 35% av alla bostäder i Sverige.

Vi har skapat Boneo till hela branschens nytta och välkomnar alla.

www.boneo.se