Hela vårt jobb går ut på att ge både säljare och köpare så stor trygghet som möjligt. Därför har vi trygghetsförsäkringar för båda parter i en bostadsaffär.

ERA Försäkrad

När du säljer din villa, bostadsrätt eller fritidshus ska gamla dörrar stängas och nya öppnas. Då är ditt gamla brummande kylskåp, eller den trögstartade tvättmaskinen troligen rätt ointressanta. Och lätta att glömma bort. Med vår hjälp kan du göra det.

Som säljare ansvarar du nämligen för att alla hushållsmaskiner är i samma skick på köparens tillträdesdag som när huset visades. Om en maskin går sönder under försäljningstiden är det du som är skyldig att åtgärda felet, och typiskt nog är det ofta då det händer. Som kund hos ERA slipper du oroa dig, eftersom vi bjuder dig på en unik försäkring som täcker just detta.

ERA har i samarbete med Ikano Försäkringar tagit fram en försäkring som gäller vid försäljning av villa, bostadsrätt och fritidshus. ERA Försäkrad är unik för våra kunder och ingår alltid när vi förmedlar en bostad. Försäkringen täcker reparationskostnader eller priset för likvärdig ny vara vid skador på hushållsmaskiner. Den täcker även köparen i 30 dagar efter tillträdet.

Tre fördelar

  • Ingår i alla ERAs förmedlingsuppdrag utan kostnad
  • Ingen avskrivning för ålder
  • Ger extra trygghet till din försäljning och ökar värdet på din bostad

Villkor och ytterligare information om ERA Försäkrad

ERA Dolda Fel

När du har sålt din villa vill du stänga dörren och gå vidare, men ditt ansvar slutar inte bara för att köpet är avklarat och köparen tillträtt. Skulle köparen upptäcka så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot dig i 10 år räknat från tillträdesdagen. Detta innebär att du under lång tid kan göras ansvarig för dolda fel i byggnaden, fel som du varken visste fanns eller ens själv orsakat.

Unikt erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har i samarbete med Ikano Försäkring tagit fram den förmånliga ansvarsförsäkringen ERA Dolda Fel vid överlåtelse av villa eller fritidshus. Försäkringen är unik för ERAs kunder och ger dig som säljare ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Ikano och ingår ej i ERA Försäkrat.

Tre fördelar

  • Ekonomiska resurser att bemöta köparens krav
  • Sakkunnig skadereglerare/utredare som ser till dina intressen
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp

Villkor och ytterligare information om ERA Dolda Fel