Vi tror att du vill vara del av din viktigaste affär. Varsågod!

Du som säljer genom ERA får tillgång till vår online-tjänst "Mina Sidor" på erasweden.com, som är unika, lösenordsskyddade sidor där du bl.a. kan följa budgivningen på din bostad, se statistik över hur många som tittat på bostaden, följa mäklarens arbete etc. Denna funktion ger dig ökad kontroll och översikt över din bostadsaffär.

Be din ERA-mäklare om inloggning.

Gå till Mina Sidor.