Nojda Kunder Adobestock 199980533 Inverted

Bli nöjd du också!

Hur bra man än är, kan man alltid bli bättre!

Därför mäter vi kontinuerligt vad våra kunder tycker om oss. Alla köpare och säljare får automatiskt en e-post enkät 3 dagar efter tillträdet av bostaden. I enkäten ställer vi en rad frågor om mäklarens agerade, våra tjänster och våra produkter. Vi tar till oss av svaren och arbetar löpande med att utveckla och förbättra vår mäklartjänst.