Adobestock 234258324 Webb

Besiktning

Våra mäklare har lokala kontakter med flera godkända, kunniga besiktningsmän. Ofta beställer säljaren av en villa en besiktning innan försäljning, en s.k. Förbesiktning. Dels för att själv få en bild av saker som kan behöva åtgärdas innan försäljning, men också för att ligga steget före och vara transparent mot köparna. Ibland är besiktningen en del av ett paket med besiktning, Dolda-fel-försäkring mm, som vi kallar ERA® Säkert köp

Har säljaren inte gjort någon besiktning kan man som spekulant/köpare själv anlita en besiktningsman. Oavsett om det är köparen eller säljaren som beställt besiktningen brukar köparen ha möjlighet till genomgång med besiktningsmannen.