Adobestock 388262865 Preview

Nordic Dolda Fel - försäkring för både villa och bostadsrätt

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Unikt erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har i samarbete med Nordic Försäkring och Riskhantering AB tagit fram den förmånliga ansvarsförsäkringen Nordic Dolda Fel (tidigare ERA Dolda Fel) vid överlåtelse av villa/fritidshus alternativt Bostadsrätt. Försäkringarna är unika för ERAs kunder och ger dig som säljare ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Nordic Försäkring och ingår ej i ERA® Försäkrad.

Tre fördelar

  • Ekonomiska resurser att bemöta köparens krav
  • Sakkunnig skadereglerare
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp

Förköpsinformation

Här hittar du för- och efterköps-information för försäkringarna. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

För- och efterköpsinformation Nordic Dolda Fel Villa (220101)

För- och efterköpsinformation Nordic Dolda Fel Bostadsrätt (220101)

Försäkringsvillkor

Villkor Nordic Dolda Fel Villa (220101)

Villkor Nordic Dolda Fel Bostadsrätt (220101)

IPID Produktfaktablad

IPID Produktfaktablad - Villa

IPID Produktfaktablad Plus - Villa

IPID Produktfaktablad - Bostadsrätt