Adobestock 425361416 Crop

Nordic Dolda Fel - försäkring för både villa och bostadsrätt

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Dolda Felförsäkring, ett bra erbjudande till ERAs kunder

I samarbete med Försäkringsförmedlare Gallagher kan vi erbjuda våra kunder den förmånliga ansvarsförsäkringen Nordic Dolda Fel vid överlåtelse av villa/fritidshus alternativt Bostadsrätt. Försäkringen skapar extra trygghet och ger dig som säljare ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Gallagher.

Tre fördelar

  • Ekonomiska resurser att bemöta köparens krav
  • Sakkunnig skadereglerare
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp

Förköpsinformation och försäkringsvillkor

Här hittar du för- och efterköps-information inkluderat villkor för försäkringarna. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

IPID Produktfaktablad