Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Sedan den 1 januari 2006 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Energideklarationen bör vara utförd innan annonsering när ett hus ska säljas för att kunna visas upp för en presumtiv spekulant. Din mäklare kan hänvisa dig till en certifierad energiexpert, om du som säljare behöver beställa en energideklaration. 

Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en på säljarens bekostnad.

Byggnader som är mindre än 50 m2, samt fritidshus som inte är avsedda som permanentboenden, behöver inte ha energideklaration. Läs mer om energideklaration hos Boverket.

En utförd energideklaration är giltig i 10 år.