Ima140439

ERA® Säkert Köp

Få ut så mycket som möjligt av din försäljning samtidigt som du skyddar dig mot eventuella framtida problem. Att huset är märkt med ERA® Säkert Köp gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka.

Att kunna lämna din bostadsförsäljning bakom dig och fokusera på ditt nya boende är en frihet som är värd att lägga en tanke på.

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Okulär elinstallationskontroll
 • Okulär vatten- och avloppskontroll
 • Gallagher Dolda Fel försäkring (1 250 000 kr)
 • ERA Vitvaruförsäkring
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum
 • Ingen kostnad för ERA® Säkert Köp efter 9 månader om försäljning uteblir

Fördelar:

 • ERA® Säkert Köp är fullt avdragsgill.
 • Bättre utgångsläge i försäljningsprocessen.
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Vitvaruförsäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror under försäljningstiden
 • Försäkringsskydd för installationer av el, VA, eldstäder, rökgångar samt ventilation
 • Ingen självrisk eller skaderegleringsgräns i dolda felförsäkringen.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer
  vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller
  även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.
 • Betala först när huset är sålt*

*För fullständiga betalningsvillkor och mer information om våra tjänster kontakta Raksystems Independia via 031- 712 98 89 eller support@raksystems.se

Förköpsinformation och Villkor

Här hittar du förköpsinformation inkluderat villkor avseende Försäkring för dolda fel i paket.

Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

Produktfaktablad