Adobestock 171401624 Crop Webb

ERA® Säkert Köp

Få ut så mycket som möjligt av din försäljning samtidigt som du skyddar dig mot eventuella framtida problem. Att huset är märkt med ERA® Säkert Köp gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka.

Att kunna lämna din bostadsförsäljning bakom dig och fokusera på ditt nya boende är en frihet som är värd att lägga en tanke på.

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Okulär elinstallationskontroll
 • Okulär vatten- och avloppskontroll
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum
 • Ingen kostnad för ERA® Säkert Köp efter 9 månader om försäljning uteblir

Fördelar:

 • ERA® Säkert Köp är fullt avdragsgill.
 • Bättre utgångsläge i försäljningsprocessen.
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Försäkringsskydd för installationer av el, VA, eldstäder, rökgångar samt ventilation
 • Ingen skaderegleringsgräns i säljarförsäkringen
  mot dolda fel.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer
  vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller
  även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.
  Betala först när huset är sålt