ERA® Dolda Fel - försäkring för både villa och bostadsrätt

När man säljer sin bostad är det tryggt att kunna minimera risken för eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Man kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Unikt erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har i samarbete med Nordic Försäkring och Riskhantering AB tagit fram den förmånliga ansvarsförsäkringen ERA Dolda Fel vid överlåtelse av villa/fritidshus alternativt Bostadsrätt. Försäkringarna är unika för ERAs kunder och ger dig som säljare ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Nordic Försäkring och ingår ej i ERA® Försäkrad.

Tre fördelar

  • Ekonomiska resurser att bemöta köparens krav
  • Sakkunnig skadereglerare/utredare som ser till dina intressen
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp

Ytterligare information om ERA® Dolda Fel för Villa

Ytterligare information om ERA® Dolda Fel för Bostadsrätt

Försäkringsvillkoren i helhet finns att läsa här.

 

Tillbaka till Försäkringar