ERA® Säkert Köp

Få ut så mycket som möjligt av din försäljning samtidigt som du skyddar dig mot eventuella framtida problem. Att huset är märkt med ERA® Säkert Köp gör att försäljningsprocessen blir enklare samt att värdet på huset kan öka. 

Att kunna lämna din bostadsförsäljning bakom dig och fokusera på ditt nya boende är en frihet som är värd att lägga en tanke på.

Detta är ERA® Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Okulär elinstallationskontroll
 • Okulär vatten- och avloppskontroll
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum
 • Försäkringsskydd för vitvaror (för försäkringar tecknade fr o m 1/9-21)
 • Ingen kostnad för ERA® Säkert Köp efter 9 månader om försäljning uteblir

Fördelar:

 • ERA® Säkert Köp är fullt avdragsgill.
 • Bättre utgångsläge i försäljningsprocessen.
 • Skydd i 10 år mot eventuella dolda fel.
 • Försäkringsskydd för installationer av el, VA, eldstäder, rökgångar samt ventilation
 • Ingen skaderegleringsgräns i säljarförsäkringen
  mot dolda fel.
 • Ingen extra kostnad i form av självrisk tillkommer
  vid juridisk hjälp.
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller
  även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen.
 • Betala först när huset är sålt
 • Vitvaruskydd säkerställer funktionen på tillträdesdagen (för försäkringar tecknade fr o m 1/9-21)

Förköpsinformation

Här hittar du för- och efterköps-information för försäkringar i ERA® Säkert Köp. Vi rekommenderar att du läser och sparar denna information.

Förköpsinformation inkl. villkor Dolda fel

Förköpsinformation inkl. villkor Självrisk- och Åldersavdrag

NY Kortfattad produktbroschyr ERA Säkert köp (gäller försäkringar tecknade fr o m 2021-09-01)

Kortfattad produktbroschyr ERA Säkert köp (gäller försäkringar tecknade fr o m 2021-01-01 tom 2021-08-31)

Försäkringsvillkor

Här hittar du försäkringsvillkor för försäkringar i ERA Säkert Köp.

Villkor för dolda fel i ERA Säkert Köp

Villkor för Självrisk- och Åldersavdrag i ERA Säkert Köp 

 

IPID Produktfaktablad

IPID Produktfaktablad - Villa 

IPID Produktfaktablad Plus - Villa 

IPID Självrisk- och åldersavdragsreducering

 

ERA® Säkert Köp utförs i samarbete med Independia.


Tillbaka till Försäkringar