ERA Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Introduktion

ERA är samlingsnamnet för de juridiska personer, franchisetagare och fastighetsmäklare som arbetar under varumärket ERA i Sverige. Varje ERA-kontor drivs av en egen företagare. 

På ERA värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För behandlingen av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter enligt denna integritetspolicy är ERA Sverige och berörda ERA-kontor gemensamt personuppgiftsansvariga. En lista över våra kontor samt kontaktuppgifter finns på erasweden.com/kontor. ERA Sverige är dock ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av användares personuppgifter på erasweden.com

Viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende när du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller an-nan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. ERA ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.


Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig till exempel när du kontaktar en mäklare för en värdering, ett säljuppdrag eller för intresseanmälan eller budgivning på ett annonserat objekt. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användande av webbsidan.

Information vi samlar in om dig när du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats lagrar vi information om din användning. Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier:

 • Teknisk information/enhetsinformation
  Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.
 • Geografisk information
  När du använder våra webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din geografiska position.
 • Cookies
  När du använder våra webbplatser lagrar vi cookies för statistiska ändamål och för att du ska kunna översätta sidan till andra språk. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Potentiell säljare

 • Bokning av hembesök
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-post, telefon
  • Rättslig grund: Samtycke

 • Bokning av värdering
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefon, e-post
  • Rättslig grund: Samtycke

 • Kommunikation av erbjudanden, t ex via e-post, SMS och andra kanaler (upp till 2 år efter senaste kontakt)
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post
  • Rättslig grund: Samtycke

 • Genomförande av nöjdhetsundersökningar
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefon, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

Potentiell köpare/Spekulant

 • Intresseanmälan
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Anmälan till visning
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Visningspåminnelse via SMS
  • Personuppgifter: mobilnummer
  • Rättslig grund: Samtycke

 • Kommunikation av erbjudanden, t ex via e-post, SMS och andra kanaler (upp till 2 år efter senaste kontakt)
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Föra budförteckning
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, uppgift om lämnat bud
  • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

 • Genomförande av nöjdhetsundersökningar
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefon, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Registrera spekulantprofil via Boneo.se

När du klickar på ”Se liknande bostäder hos Boneo.se” och fyller i dina personuppgifter, så skickas de till Boneo. Boneo delar uppgifterna med oss för att vi ska kunna lägga till dig i vårt spekulantregister i syfte att hjälpa dig med bostadsköp.

  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

Intresserad av karriär på ERA

 • Rekrytering: Connecta
  • Om du är intresserad av en karriär hos oss kan du ”Connecta” med oss via Teamtailor, villkor för detta specificeras här: https://era31.teamtailor.com/connect
  • Rättslig grund: Samtycke

 • Rekrytering: E-post
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, samt information du tillhandahåller via ansökningshandlingar
  • Rättslig grund: Samtycke

Säljare

 • Förmedling av bostad eller tjänst
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer, adress, e-post, telefon, kontouppgifter, information om bostaden
  • Rättslig grund: Avtal

 • Kommunikation av erbjudanden, t ex via e-post, SMS och andra kanaler (upp till 1 år efter tillträdet)
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, kontouppgifter, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, ID-handling
  • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

 • Genomförande av nöjdhetsundersökningar
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefon, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Köpare

 • Kommunikation av erbjudanden, t ex via e-post, SMS och andra kanaler (upp till 3 månader efter tillträdet)
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 • Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, kontouppgifter, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, ID-handling
  • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

 • Genomförande av nöjdhetsundersökningar
  • Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefon, e-post
  • Rättslig grund: Intresseavvägning

 

Uppgifter vi samlar in från andra

I förekommande fall samlar vi i samband med ett uppdrag in uppgifter från offentliga register, t.ex. Lantmäteriet och Skatteverket. Exempel på uppgifter som vi hämtar från offentliga register för detta syfte är fastighetsinformation. För att säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade samkör vi även regelbundet vårt kundregister mot folkbokföringsregistret.

I samband med genomförande av ett uppdrag kan vi samla in uppgifter från den bostadsrätts-förening som objektet tillhör. Uppgifter som vi hämtar från bostadsrättsföreningen är namn, personnummer, telefonnummer, adress, lägenhetsnummer, uppgifter om bolån.


Vad används uppgifterna till?

ERA behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra ERAs tjänster till dig som kund/besökare.

Kundvård
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, bokningar och intresseanmälningar.

Genomförande av säljuppdrag
Vi använder oss av säljare och köpares personuppgifter för att kunna genomföra säljuppdrag och uppfylla våra rättsliga förpliktelser som mäklare.

Rekrytering
Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Dina Personuppgifter behandlas av våra personuppgiftsbiträden, det vill säga de som hjälper oss att leverera vår tjänst till dig. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av ERAs rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

För att bistå dig med andra tjänster förekommer det att vi lämnar uppgifter till försäkringsbolag, elhandelsbolag och banker. Detta gör vi dock endast efter att vi tillfrågat dig om det.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför ERA, förutom till Boneo.se.

Statistik
Vissa uppgifter som genereras vid förmedling av ett förmedlingsobjekt kommer att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB i syfte att Svensk Mäklarstatistik AB ska framställa för allmänheten statistik baserad på bl.a. förmedlade objekt. Uppgifter som överförs till Svensk Mäklarstatistik AB kan utgöras av uppgifter om:

Bostadsrätt:                                                                Villa:
Boarea                                                                         Boarea
Antal rum                                                                     Biarea
Våning                                                                         Tomtyta
Avgift till bostadsrättsföreningen                               Taxeringsvärde
Namn på bostadsrättsföreningen                               Gatuadress samt ort
Gatuadress samt ort, inkl. lägenhetsnummer             Fastighetsbeteckning
Försäljningsdatum                                                       Försäljningsdatum
Försäljningspris                                                           Försäljningspris
Pris per kvm                                                                 Pris per kvm
                                                                                     Byggnadsår


Samarbetspartners
ERA erbjuder kompletterande produkter eller tjänster via samarbetspartners så som visningspåminnelse via SMS (46 Elks), försäkringar och besiktningar, familjejuridisk rådgivning (Lexly), elavtal (Rebel Elhandel), bolånepartner (Söderberg & Partners Bolån) samt annonsering via exempelvis Hemnet och Boneo, där personuppgifter kan komma att överföras. Vi samarbetar också med Ungapped som skickar ut våra kundnöjdhetsundersökningar.

Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering.
För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem.

Leverantörer av tryck, distribution och foto.
Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck, distribution eller fototjänster.

En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag

Överför vi personuppgifter till tredje land?

ERA överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

ERA och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig åtkomst.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

ERA använder cookies på webbsidorna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies från ERA och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Läs mer om cookies här.


Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte ERA bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta ERA Sverige via mail:integritet@erasweden.com

eller post:

ERA Sverige
Grev Turegatan 20
114 46 Stockholm

alternativt ditt lokala ERA-kontor.

Vad behöver vi från dig?

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig inkludera viss information när du inkommer med din förfrågan till oss.

Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver du uppge för- och efternamn, mobil-/telefonnummer och emailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Du behöver också uppge vilken uppgift du vill få rättad, vilken behandling du vill bli begränsad ifrån eller invänder dig emot.

Vid förfrågan om radering behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och emailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system.

Vid förfrågan om information (registerutdrag) behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och emailadress för att vi ska kunna identifiera dig i våra system. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.

Vid förfrågan om dataportabilitet behöver du uppge för- och efternamn, personnummer, mobil-/telefonnummer och emailadress. Vi behöver även vet hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter samt om dessa ska tillhandahållas annan aktör. Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att säkerställa din identitet.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

 


Ändringar i personuppgiftspolicyn

ERA gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

integritet@erasweden.com

ERA Sverige
Grev Turegatan 20
114 46 Stockholm

 

Version 2023-10-01