Adobestock 271218013

Gallagher Dolda Fel försäkring

Försäkring för både villa och bostadsrätt

Om du som köpare upptäcker så kallade dolda fel kan du rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Säljare kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har ett samarbete med försäkringsförmedlare Gallagher och kan erbjuda den förmånliga ansvarsförsäkringen Gallagher Dolda Fel-försäkring vid överlåtelse av villa/fritidshus alternativt Bostadsrätt. Försäkringarna ger säljaren ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett lagligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Gallagher och tecknas av säljaren.

Tre fördelar

  • Säkerställer att säljaren har ekonomiska resurser att bemöta köparens krav.
  • Sakkunnig skadereglerare.
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp.

 

För- och efterköpsinformation om Gallagher Dolda Fel för Villa

För- och efterköpsinformation Gallagher Dolda Fel Bostadsrätt