Adobestock 271218013

Nordic Dolda Fel försäkring

Försäkring för både villa och bostadsrätt

Om du som köpare upptäcker så kallade dolda fel kan du rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen. Säljare kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat.

Unikt erbjudande för Dolda Fel till ERAs kunder

Vi har i samarbete med Nordic Försäkring och Riskhantering AB tagit fram den förmånliga ansvarsförsäkringen Nordic Dolda Fel (tidigare ERA Dolda Fel) vid överlåtelse av villa/fritidshus alternativt Bostadsrätt. Försäkringarna är unika för ERAs kunder och ger säljaren ett skydd om en köpare ställer krav på ersättning för dolda fel som säljaren har ett rättsligt ansvar för. Försäkringen förmedlas separat av Nordic Försäkring och tecknas av säljaren.

Tre fördelar

  • Säkerställer att säljaren har ekonomiska resurser att bemöta köparens krav.
  • Sakkunnig skadereglerare.
  • Väl tilltaget försäkringsbelopp.

 

För- och efterköpsinformation om Nordic Dolda Fel för Villa (230101) 

För- och efterköpsinformation Nordic Dolda Fel Bostadsrätt  (230101)

 

Försäkringsvillkoren i helhet finns att läsa här.